27 Mar

59. Międzynarodowy Dzień Teatru

Aktorom – ciekawych ról i wyrobionej teatralnie publiczności!
Pozostałym Pracownikom teatrów – spokoju w pracy!
Krytykom teatralnym i Publiczności – doskonałych przedstawień!
Aktorom amatorom – scen zawodowych!
Instruktorom – obyśmy my i nasi podopieczni zawsze pamiętali słowa Konstantina Siergiejewicza Stanisławskiego – „Należy kochać Teatr w sobie, a nie siebie w Teatrze”, a wszystkim szybkiego powrotu na scenę i do pracy...

Z najlepszymi życzeniami - Iwona Mirońska Gargas

22 Mar

Komunikat w sprawie zajęć w marcu i kwietniu 2020 #1

Szanowni Państwo!

W związku z przedłużającym się przymusowym, niezależnym od nas, okresem zawieszenia działalności w Studiu Teatr oraz pragnąc uniknąć aneksowania umów, podjęliśmy decyzję o odpracowaniu zaległych zajęć w jednym lub w dwóch blokach – zależnie od daty zniesienia zakazu  gromadzenia się w miejscach publicznych.

Read More

12 Mar

Marcowe zajęcia w ST

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta i Kuratorium Oświaty o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych oraz innych imprez o charakterze zbiorowym/masowym, informujemy iż zmuszeni jesteśmy zawiesić zajęcia w ST.
Planowany termin kolejnych zajęć grupowych to 30 i 31.03 2020 r.

Read More

nasz Facebook
nasz Instagram
nasz kanał YouTube