16 Paź

Ruch amatorski – Karta Prawd Podstawowych

 

 Charakterystyka:

  • Amatorski ruch artystyczny - obejmuje wszystkie dziedziny sztuki jest uprawiany zarówno indywidualnie jak i w formie zespołowej. Uczestnikami są osoby bez formalnego przygotowania zawodowego niezależnie od wieku środowiska wykształcenia uzdolnień. Fundamentalnymi cechami są dobrowolność udziału oraz bezinteresowność.
  • Rozmaite są motywacje uczestnictwa - potrzeba samoistnej wypowiedzi przez sztukę przygotowanie do dalszej twórczości zawodowej chęć atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu terapia resocjalizacja. Twórczość amatorska nie wyklucza osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego ale nie jest jej celem opanowanie rzemiosła sprawność warsztatowa. Celem najpierwszym jest poznanie siebie samowychowanie i samokreacja rozwinięcie cech potrzebnych dla rozwoju jednostki i społecznie ważnych - pomysłowość spontaniczność otwartość autentyczność gotowość do poszukiwania i ryzyka. Ujmując rzecz syntetycznie: droga jest ważniejsza od osiągnięcia rezultatu a postawy od umiejętności.
  • Amatorski ruch artystyczny jest szczególnie skuteczną formą edukacji kulturalnej sprawdzającą się zarówno w systemie oświaty powszechnej jak i w działaniach określanych jako edukacja paralelna równoległa etc.
  • Ruch amatorski jest niezastąpioną formą kultywowania i ożywiania tradycji - zwłaszcza regionalnych - dziedzictwa kulturalnego.

→ Więcej informacji

05 Paź

23. Jesienny Turniej Recytatorski Romantycznie #1

Żyjemy w czasach upadku kultury słowa, wszechobecności wulgaryzmów, zaniku umiejętności posługiwania się ojczystym językiem. Na szczęście są ludzie, których sercu bliskie jest piękno polskiej mowy. Do nich właśnie kierujemy zaproszenie do udziału w XXIII Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”. Uczestnic w tym konkursie będzie okazją do zamanifestowania swojego stanowiska w kwestii Mowy Ojczystej oraz do spotkania z Wysoką Literaturą. Zachęcamy też do uczestnictwa w Turnieju w charakterze obserwatora. (...)

→ Więcej informacji

03 Paź

Herbertiada 2018 #2

Z wielką radością informujemy o wynikach tegorocznej Herbertiady.

Konkurs wieńczący festiwal poświęcony Zbigniewowi Herbertowi jest jednocześnie pierwszym konkursem recytatorskim sezonu. Tym bardziej cieszy nas że już od początku sezonu mamy się czym pochwalić.
Marta Puzio i Wiktoria Gajos zostały nagrodzone - odpowiednio wyróżnieniem i I nagrodą konkursu - ale chcemy zaznaczyć, że cała nasza recytatorska reprezentacja spisała się na medal.
Jesteśmy z Was dumni!

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie i dziękujemy, że świętowaliście rok Herberta z nami.