INFORMACJE DOTYCZĄCE
XIX LETNICH WARSZTATÓW TEATRALNYCH W BARLINKU
TURNUSY I, II i III  - GRUPY MŁODZIEŻOWE (od 14 roku życia)

TURNUS I - 22–31.07. 2019 r.

Koszt: 1580 zł.
W cenie noclegi, pełne wyżywienie, zajęcia warsztatowe oraz wyjścia na plażę i rowery wodne.

 

Terminy dokonywania wpłat:
I rata 550 zł płatna do dnia 30 stycznia 2019 r.
II rata 500 zł płatna do dnia 15 marca 2019 r.
III rata 500 zł płatna do dnia 15 maja 2019 r.

Zajęcia na warsztatach poprowadzą:

 1. Iwona Mirońska Gargas (starszy instruktor teatralny Studia Teatr w Szczecinie) – Prezentacja materiałów filmowych dotyczących różnych dyscyplin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem teatru.
 2. Marcin Gargas (kulturoznawca, filozof, starszy instruktor ds. teatru, recytator, instruktor Studia Teatr w Szczecinie) – „Z potrzeby spotkania – o  filozofii i człowieku w teatrze.” - Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich.
 3. Sebastian Dudała (aktor) - „Interakcja na scenie – granice pomiędzy indywidualizmem a podporządkowaniem się pracy zespołowej w teatrze
 4. Natalia Kowalczyk (instruktor tańca terapeutycznego) -  „Plastyka ciała i wyrazistość ruchu. Improwizacja taneczna”
 5. Jan Zdziarski -  (v-ce prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, wieloletni wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) - „Szukaj, czego nie napisano - interpretacje”.
TURNUS II - 03-11.08. 2019 r.

Koszt: 1390 zł.
W cenie noclegi, pełne wyżywienie, zajęcia warsztatowe oraz wyjścia na plażę i rowery wodne.

 

Terminy dokonywania wpłat:
I rata 390 zł płatna do dnia 30 stycznia 2019 r.
II rata 500 zł płatna do dnia 15 marca 2019 r.
III rata 500 zł płatna do dnia 15 maja 2019 r.

Zajęcia na warsztatach poprowadzą:

Dla grupy młodzieżowej:

 1. Iwona Mirońska Gargas (starszy instruktor teatralny Studia Teatr w Szczecinie) – Prezentacja materiałów filmowych dotyczących różnych dyscyplin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem teatru.
 2. Marcin Gargas (kulturoznawca, filozof, starszy instruktor ds. teatru, recytator, instruktor Studia Teatr w Szczecinie) – „Z potrzeby spotkania – o filozofii i człowieku w teatrze”. - Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich.
 3. Natalia Kowalczyk (instruktor tańca terapeutycznego) – „Plastyka ciała i wyrazistość ruchu.
 4. Olga Omeljaniec (aktorka) – „Ekspresja ciała na scenie. Impostacja i rezonatory mowy w wyrazie scenicznym. Elementarne zadania aktorskie”.
 5. Katarzyna Joda (aktorka) - „Wizerunek sceniczny, a wizerunek przed kamerą”

Dla grupy dziecięcej:

 1. Iwona Mirońska Gargas (starszy instruktor teatralny Studia Teatr w Szczecinie) – „Świadomość ciała i głosu na scenie”; „Bawmy się w teatr – improwizacje aktorskie”
 2.  Marcin Gargas (kulturoznawca, filozof, starszy instruktor ds. teatru, recytator) – „Wyrazistość mowy, koncentracja i skupienie na scenie podstawą działań aktora”
 3. Natalia Kowalczyk – (instruktor tańca terapeutycznego) - „Plastyka ciała i wyrazistość ruchu”.
 4. Olga Omeljaniec (aktorka) - „Elementarne zadania aktorskie”
TURNUS III -12–15.08. 2019 r.

Koszt: dla uczestników, którzy jadą także na I lub II turnus 520 zł., dla pozostałych osób 650 zł.

W cenie noclegi, pełne wyżywienie i zajęcia warsztatowe.

Temat warsztatów „Ruch sceniczny, partnerowanie na scenie, umiejętność prowadzenia dialogu, interpretacja tekstu poetyckiego na bazie pracy nad scenariuszami spektakli”.

Termin dokonywania wpłat do dnia 30 marca 2019 r.

UWAGA OSOBY JADĄCE TAKŻE NA JEDEN Z WCZEŚNIEJSZYCH TURNUSÓW!

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach, a także przesunięcia terminu wpłaty po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

 

Zajęcia w dwóch odrębnych grupach pracujących nad spektaklami poprowadzą:

- z grupą zamkniętą Iwona Mirońska Gargas (starszy instruktor teatralny Studia Teatr  w Szczecinie)

- z grupą, do której zapisać może się każda chętna osoba Marcin Gargas (kulturoznawca, filozof, starszy instruktor ds. teatru, recytator, instruktor Studia Teatr w Szczecinie)

Klauzula informacyjna RODO

Dot. Letnich Warsztatów Teatralnych w Barlinku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 21b/9, 70-100 Szczecin, tel. 509 435 353; e-mail studio.teatr@wp.pl ,posiadające numer REGON: 810850504 i NIP: 9551149926, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanymi przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas Letnimi Warsztatami Teatralnymi w Barlinku (dalej jako „Warsztaty”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Warsztatów, imię i nazwisko opiekuna prawnego (będącego jednocześnie Zgłaszającym) uczestnika Warsztatów (jeśli znajduje zastosowanie), adres zamieszkania Zgłaszającego, numer telefonu oraz adres email uczestnika i/lub Zgłaszającego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i zapisu pracy uczestnika Warsztatów w formie audio i/lub wideo oraz fotografii, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Warsztatach.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

PODPISUJĄC UMOWĘ OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO IŻ ZAPOZNALI SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ KLAUZULI RODO ORAZ ZGADZAJĄ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI W NIEJ ZAPISANYMI.

Organizator: STUDIO TEATR
70-100 Szczecin, ul. J. H. Dąbrowskiego 21b/9

 

Kierownik warsztatów: Iwona Mirońska Gargas  tel.: 509 43 53 53
Miejsce zakwaterowania: Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 tel. 95-746 21 35
Warunki pobytu: pokoje pięcioosobowe, czteroosobowe i trzyosobowe - przy każdym pokoju łazienka.
(zapraszamy na stronę internetową BOK- pokoje gościnne)

Wyżywienie:  wszystkie posiłki na miejscu, dodatkowo możliwość korzystania z kuchni (dla wegan, wegetarian i osób z dietą bez glutenu i laktozy odrębne posiłki).

Poza zajęciami warsztatowymi typowa rekreacja wakacyjna: pływanie, opalanie się, korzystanie z rowerów wodnych - pod opieką ratowników oraz instruktorów.

Dojazd we własnym zakresie. Informacja dla osób zainteresowanych grupowym wyjazdem: w dniu rozpoczęcia każdego turnusu chętni do wspólnego podróżowania autobusem firmy Paan-bus spotykają się na placu przy ulicy Dworcowej na przeciwko Poczty Głównej w Szczecinie, przy torach tramwajowych linii 3 i 6. Cena biletu około 16 zł. Informacje odnośnie godziny odjazdu autobusu podamy na stronie internetowej ST w późniejszym terminie.

Uczestnicy o warsztatch

...więcej