16 Paź

Ruch amatorski – Karta Prawd Podstawowych

 

 Charakterystyka:

  • Amatorski ruch artystyczny - obejmuje wszystkie dziedziny sztuki jest uprawiany zarówno indywidualnie jak i w formie zespołowej. Uczestnikami są osoby bez formalnego przygotowania zawodowego niezależnie od wieku środowiska wykształcenia uzdolnień. Fundamentalnymi cechami są dobrowolność udziału oraz bezinteresowność.
  • Rozmaite są motywacje uczestnictwa - potrzeba samoistnej wypowiedzi przez sztukę przygotowanie do dalszej twórczości zawodowej chęć atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu terapia resocjalizacja. Twórczość amatorska nie wyklucza osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego ale nie jest jej celem opanowanie rzemiosła sprawność warsztatowa. Celem najpierwszym jest poznanie siebie samowychowanie i samokreacja rozwinięcie cech potrzebnych dla rozwoju jednostki i społecznie ważnych - pomysłowość spontaniczność otwartość autentyczność gotowość do poszukiwania i ryzyka. Ujmując rzecz syntetycznie: droga jest ważniejsza od osiągnięcia rezultatu a postawy od umiejętności.
  • Amatorski ruch artystyczny jest szczególnie skuteczną formą edukacji kulturalnej sprawdzającą się zarówno w systemie oświaty powszechnej jak i w działaniach określanych jako edukacja paralelna równoległa etc.
  • Ruch amatorski jest niezastąpioną formą kultywowania i ożywiania tradycji - zwłaszcza regionalnych - dziedzictwa kulturalnego.

Read More

nasz Facebook
nasz Instagram
nasz kanał YouTube