Iwona Mirońska Gargas

          Z wykształcenia, zamiłowania i wykonywanego zawodu jestem instruktorem teatralnym. Przez 39 lat pracy w państwowych placówkach kultury zdobywałam wiedzę i doświadczenie instruktorskie ucząc się od wybitnych nauczycieli, między innymi od Jarosława Gajewskiego, Stanisława Górki, Ireny Jun, Wiesława Komasy, Ryszarda Olesińskiego, Wojciecha Siemiona, Bożeny Suchockiej, Lecha Śliwonika, Jana Zdziarskiego, Łucji Żarneckiej (Akademia Teatralna w Warszawie) oraz Tadeusza Malaka, Moniki Rasiewicz, Ziuty Zającówny (PWST Kraków).

          Mój zawodowy dorobek to 87 wyreżyserowanych spektakli, programów poetyckich i koncertów wieńczących konkursy recytatorskie; 135 nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach recytatorskich, w tym Grande Prix, łącznie z GP 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. (Dawid Dziarkowski, laureat tej najbardziej prestiżowej w Polsce nagrody recytatorskiej jest dziesiątą osobą, która otrzymała ten tytuł w ponad sześćdziesięcioletniej historii konkursu). W konkursach o zasięgu wojewódzkim moi podopieczni otrzymali 122 nagrody i wyróżnieia.

          Za największy swój zawodowy sukces uważam założony w 1993 roku Teatr Słowa Proscenium. 64. Proscenitów to uczniowie, studenci, prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, filozofowie, pedagodzy, aktorzy, historycy sztuki, teatrolodzy, filmoznawcy. Moim ogromnym sukcesem zawodowym jest także przygotowanie 34. osób, które pomyślnie zdały egzaminy do wyższych szkół teatralnych.   
Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuję prowadząc także poza Szczecinem okazjonalne warsztaty i oceniając konkursy recytatorski i przeglądy teatralne w województwie zachodniopomorskim i poza jego granicami.

         W 2013 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury teatralnej,  otrzymałam Medal 100-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej, a w roku 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mi Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

...

Laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego, Iwonie Mirońskiej Gargasa

"Iwona Mirońska – Gargas to przykład osoby, która swoje zainteresowania przekuła w pracę zawodową a następnie w życiową pasję. To osoba, która zaraża  pasją do słowa – do pięknego słowa już od zgoła 40 lat. Słowo jednak to nie tylko warsztat – to również wartość, które ze sobą niesie."

Czytaj dalej

Paweł Majewicz

Zobacz galerie poświęcone Iwonie Mirońskiej Gargas

Posted by Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas on Donnerstag, 16. März 2017

XXI Jesienny Turniej Recytatorski Romantycznie.Fot.: Marcin Gargas

Posted by Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas on Donnerstag, 16. März 2017

Gloria Artis

Medal

Towarzystwa Kultury Teatralnej

Nagroda

im. ks Domańskiego