Iwona Mirońska Gargas

          Z wykształcenia, zamiłowania i wykonywanego zawodu jestem instruktorem teatralnym. Przez ponad 40 lat pracy w placówkach kultury zdobywałam wiedzę i doświadczenie instruktorskie ucząc się od wybitnych nauczycieli, między innymi od Jarosława Gajewskiego, Stanisława Górki, Ireny Jun, Wiesława Komasy, Ryszarda Olesińskiego, Wojciecha Siemiona, Bożeny Suchockiej, Lecha Śliwonika, Jana Zdziarskiego, Łucji Żarneckiej (Akademia Teatralna w Warszawie) oraz Tadeusza Malaka, Moniki Rasiewicz, Ziuty Zającówny (PWST Kraków).

          Mój zawodowy dorobek to 122 wyreżyserowane spektakle, programy i widowiska poetyckie oraz koncerty misteryjne i pasyjne, a także koncerty wieńczące konkursy recytatorskie; 120 nagród i wyróżnień otrzymanych w konkursach o zasięgu wojewódzkim oraz 288 nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach recytatorskich, w tym wiele tytułów Grande Prix, łącznie z GP 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. (Dawid Dziarkowski, laureat tej najbardziej prestiżowej w Polsce nagrody recytatorskiej jest jedną z jedenastu osób, które zostały Wielkim Pierwszym w ponad sześćdziesięcio trzy letniej historii tego konkursu).

         W 2013 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury teatralnej,  otrzymałam Medal 100-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej, w roku 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mi Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2017 roku, za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi, zostałam Laureatką Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego.

...

Laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego, Iwonie Mirońskiej Gargasa

"Iwona Mirońska – Gargas to przykład osoby, która swoje zainteresowania przekuła w pracę zawodową a następnie w życiową pasję. To osoba, która zaraża  pasją do słowa – do pięknego słowa już od zgoła 40 lat. Słowo jednak to nie tylko warsztat – to również wartość, które ze sobą niesie."

Czytaj dalej

Paweł Majewicz

Gloria Artis

Medal

Towarzystwa Kultury Teatralnej

Nagroda

im. ks Domańskiego