22 Lip

Zapisy na zajęcia 18/19 #1

Osoby zainteresowane grupowymi zajęciami teatralnymi w Studiu Teatr w roku kulturalno-oświatowym 2018/2019 proszone są o nadsyłanie drogą elektroniczną na adres studio.teatr@wp.pl formularza zgłoszeniowego na zajęcia.

Informujemy, że od września 2018 roku wprowadzamy wpisowe w wysokości 50 zł, w ramach którego Uczestnik zajęć otrzyma koszulkę stanowiącą część obowiązującego stroju na zajęcia.

07 Cze

Podziękowanie #2

Mówiatorzy, instruktorzy i sympatycy Wolnego Ruchu Mowy Twórczej skupieni wokół Teatru Słowa PROSCENIUM i Studia Teatr Iwony Mirońskiej Gargas dziękują Pani Iwonie Korab-Kowalskiej za wszystkie lata pracy poświęcone temu, by idea Żywego Słowa w naszym województwie mogła tak pięknie kiełkować!
Dziękujemy za starania i dbałość o kolejne edycje Małego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych. Jesteśmy wdzięczni za wiele lat oceniania i konsultowania nas - recytatorów i instruktorów, za warsztaty, do prowadzenia których zapraszała Pani tak pieczołowicie wybieranych Mistrzów.
Dziękujemy za serce, poświęcony czas i wyrozumiałość dla nas wszystkich

Iwona Mirońska Gargas, Marcin Gargas oraz
recytatorzy Teatru Słowa Proscenium
i Grupy Spektaklowej Studia Teatr