19 Lut

Wdzięczność i Patriotyzm, czyli ,,Ten Rzeczy Niepokój”

W tak wielkim zabieganiu, w jakim znajduje się współczesny człowiek ciężko jest się zatrzymać. Pochylić nad historią i wrócić do tego, co minęło bezpowrotnie. Zapominamy, że do kształtowania dobrej teraźniejszości niezbędna jest znajomość przeszłości. Dlatego uważam, że spektakl ,,Ten rzeczy niepokój” jest nam niezwykle potrzebny. Stanowi dobry początek do stwarzania pięknego tu i teraz.

Read More

01 Lis

„Dziesięć Przykazań Recytatora”

Tytuł brzmi dość pompatycznie, nie chciałabym jednak być posądzona o takie nadęcie, które bez wątpliwości i ostatecznie pozwala mi na sformułowanie tych przykazań. Ciągle zresztą uczę się od wybitnych recytatorów, instruktorów i profesorów, uczę się też jak przekazać tę wiedzę moim podopiecznym. Od kilkunastu lat bowiem uczestniczę w ruchu recytatorskim w różnych rolach - instruktora, widza a czasem jurora. Jako widzowi wystarcza mi moja wrażliwość na słowo mówione ze sceny, ale już jako instruktor czy ktoś kto ocenia prezentacje muszę kierować się pewnymi zasadami. Dziesięć przykazań, których  uczymy się z katechizmu daje nam wytyczne na drogę jaką winniśmy iść, kształtuje naszą moralność, pomaga dokonywać wyborów. Broń Boże dorównywać mi w określaniu prawd, chciałabym jedynie, na podstawie obserwacji setek prezentacji, podpowiedzieć młodym recytatorom, tym którzy dopiero zamierzają nimi być czy nauczycielom, którzy chcą pracować w tej materii – czego unikać a o czym pamiętać, by móc się rozwijać, stawać się lepszymi. Przykazania wynikają oczywiście z nazwania grzechów popełnianych przez mówiących i pewnie nawet łatwiej byłoby sformułować „siedem grzechów głównych recytatora”, ale co robić by się nam one nie zdarzały - to chyba ważniejsze.

Read More

16 Paź

Ruch amatorski – Karta Prawd Podstawowych

 

 Charakterystyka:

  • Amatorski ruch artystyczny - obejmuje wszystkie dziedziny sztuki jest uprawiany zarówno indywidualnie jak i w formie zespołowej. Uczestnikami są osoby bez formalnego przygotowania zawodowego niezależnie od wieku środowiska wykształcenia uzdolnień. Fundamentalnymi cechami są dobrowolność udziału oraz bezinteresowność.
  • Rozmaite są motywacje uczestnictwa - potrzeba samoistnej wypowiedzi przez sztukę przygotowanie do dalszej twórczości zawodowej chęć atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu terapia resocjalizacja. Twórczość amatorska nie wyklucza osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego ale nie jest jej celem opanowanie rzemiosła sprawność warsztatowa. Celem najpierwszym jest poznanie siebie samowychowanie i samokreacja rozwinięcie cech potrzebnych dla rozwoju jednostki i społecznie ważnych - pomysłowość spontaniczność otwartość autentyczność gotowość do poszukiwania i ryzyka. Ujmując rzecz syntetycznie: droga jest ważniejsza od osiągnięcia rezultatu a postawy od umiejętności.
  • Amatorski ruch artystyczny jest szczególnie skuteczną formą edukacji kulturalnej sprawdzającą się zarówno w systemie oświaty powszechnej jak i w działaniach określanych jako edukacja paralelna równoległa etc.
  • Ruch amatorski jest niezastąpioną formą kultywowania i ożywiania tradycji - zwłaszcza regionalnych - dziedzictwa kulturalnego.

Read More

nasz Facebook
nasz Instagram
nasz kanał YouTube