Mały Konkurs Recytatorski

FINAŁY WOJEWÓDZKIE

Karol Moszczuk - dwukrotny udział - reprezentował szkołę (2018, 2019)
Pola Mazurczak - dwukrotny udział - reprezentowała szkołę (2018, 2019)

Nagrodzeni i wyróżnieni w finałach MKR
Szczecin 2018 Wyróżnienie w kategorii klas 1-3 Pola Mazurczak
Wyróżnienie w kategorii klas 4-6 Karol Moszczuk
Szczecin 2019 Wyróżnienie w kategorii klas 4-6 Pola Mazurczak
Tytuł laureata w kategorii klas 4-6 Karol Moszczuk