Konkurs NOWA GENERACJA

Konkurs NOWA GENERACJA jest skierowanych do młodych twórców (do 35 roku życia), niezależnie od stopnia doświadczenia artystycznego. Bazując na doświadczeniu dwóch poprzednich edycji mamy świadomość zapotrzebowania na tego typu projekty i dlatego zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców.
szczegóły na stronie: http://scenarobocza.pl/pl/rezydenci/konkurs
link do wydarzenia na portalu facebook: https://www.facebook.com/events/1088807244491194/

Regulamin konkursu