Instruktorzy prowadzący zajęcia na warsztatach Barlinek 2016

Iwona Mirońska Gargas (instruktor teatralny MOK Szczecin) – „Praca interpretatora nad tekstem poetyckim. Czytanie partytury wiersza podstawą do jego zrozumienia i kluczem do interpretacji”; prezentacja materiałów filmowych dotyczących różnych dyscyplin sztuki.

Marcin Gargas (filozof, kulturoznawca, instruktor teatralny) – „W poszukiwaniu prawdy recytatorskiej”, zajęcia integracyjne.

Dawid Dziarkowski – „Aktor w przestrzeni scenicznej”

Małgorzata Siemaszko-Zdziarska (absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie) „W świecie materii nieożywionej”; „Świadomość ciała”.

Marta Gargała (wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie)

*** – Co kryje się w mowie. Tajemnice wersu.