Konkurs ST ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

     W tym miesiącu nie będziemy przedstawiać sylwetki kolejnego Reprezentanta ST. Zamiast tego pragniemy przybliżyć Wam pewien szczególny konkurs recytatorski.

 

     Co w nim takiego wyjątkowego? Do tej pory w konkursie udział wzięło 304 wykonawców w obu kategoriach.

A Ty jesteś Szprotką czy Wielorybem? 😉

Wiara

 

Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy

Listek na wodzie albo kroplę rosy

I wie, że one są – bo są konieczne.

Choćby się oczy zamknęło, marzyło,

Na świecie będzie tylko to, co było,

A liść uniosą dalej wody rzeczne.

 

Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani

Nogę kamieniem i wie, że kamienie

Są po to, żeby nogi nam raniły.

Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,

I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:

Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

 

Czesław Miłosz

     Spotkania ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~  Nadzieja ~  Miłość ~ to konkurs recytatorski o dwunastoletniej już tradycji, posiadający wielu sympatyków obecnych na kolejnych jego edycjach.

Spotkanie to ma charakter otwarty, to znaczy udział w nim mogą brać osoby także spoza  naszego województwa, choć w głównej mierze adresatami są recytatorzy z województwa zachodniopomorskiego. Założeniem konkursu jest propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez szlachetną sztukę pięknego mówienia i znakomitą literaturę.

     W trakcie dwóch dni, poza konkursem recytatorskim, w którym biorą udział wykonawcy nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, mają miejsce warsztaty poszerzające wiedzę uczestników na temat interpretacji wiersza i prozy, zasad pięknego mówienia i świadomości bycia na scenie.  Wyświetlane są także filmy dokumentalne nawiązujące do tematu konkursu. Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa kończą Koncerty Galowe, będące mini-spektaklami poetyckimi, które w późniejszym terminie są jeszcze raz pokazywane mieszkańcom Szczecina.

         Uczestnicy konkursu prezentują teksty nawiązujące tematycznie do cnót wiary, nadziei i miłości, a jury ocenia te prezentacje w dwóch kategoriach: „Szprotek” czyli nowicjuszy na polu recytacji oraz „Wielorybów”, czyli osób mających  recytatorskie doświadczenie i sukcesy na skalę ogólnopolską. Jest to zatem ważny element edukacji osób stawiających pierwsze kroki na polu Sztuki Słowa. Ponadto przyznawana jest Nagroda Główna Spotkań dla najlepszego interpretatora utworu chrześcijańskiego duchownego, bądź fragmentu Biblii. Do tej pory nagrodę tę przyznawano za wykonanie tekstów Jana Pawła II, Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego, Jerzego Szymika oraz Ignacego Krasickiego.

         Spotkania ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja  ~ Miłość ~ oceniane są przez specjalistów z zakresu interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich, kultury mowy, literatury i świadomości scenicznej. Są to osoby świeckie i duchowne.

         Do 2016 roku organizatorem Spotkań był Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, a od tego roku Studio Teatr Iwony Mirońskiej Gargas i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, oddział w Szczecinie.

         Patronat nad konkursem od jego pierwszej edycji sprawuje Jego Ekscelencja Metropolita Szczecińsko-Kamieński.         

Nadzieja

 

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,

Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,

I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.

A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,

Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

 

Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.

Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,

Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną

W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.

 

Niektórzy mówią, że nas oko łudzi

I że nic nie ma, tylko się wydaje,

Ale ci właśnie nie mają nadziei.

Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,

Cały świat za nim zaraz być przestaje,

Jakby porwały go ręce złodziei.

 

Czesław Miłosz

Do tej pory Jurorami konkursu byli

 

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Marcin Gargas – recytator, filozof, kulturoznawca

Henryk Gęsikowski – aktor

Leszek Gołdyn – polonista z Kamienia Pomorskiego

Dagny Koczorowska – aktorka

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Karina Krzywicka – aktorka

Agnieszka Lisowska – teatrolog, recytatorka

Krystyna Maksymowicz – aktorka, logopeda

Sylwia Witkowska – recytatorka

Andrzej Oryl – aktor, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Andrzej Supłat

Miłość

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,

Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,

Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.

A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,

Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,

Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,

Żeby stanęły w wypełnienia łunie.

To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:

Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

 

Czesław Miłosz