Jury XIII Spotkań ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

Poznajcie Jurorów XIII Spotkań ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

*** – polonista, logopeda, instruktor teatralny, recytator, aktor niezawodowego ruchu teatralnego. Jest laureatem wielu nagród na konkursach recytatorskich (OKR, JTR) i aktorskich („Sam na scenie”). Naukowo interesuje się ruchem żywego słowa w Polsce, jemu właśnie poświęcając powstającą pracę doktorską. Członek TKT

Trzydzieści trzy lata temu skończyłam studia nad aktorstwem w PWST im Ludwika Solskiego w Krakowie.
Razem z innymi zapaleńcami stworzyliśmy teatr im Witkacego w Zakopanym.
Przez kolejne lata wzbogaciłam się o sześćdziesiąt sześć ról granych w teatrach Wrocławia, Jeleniej Góry, Torunia i Szczecina.
Ostatnimi czasy wsłuchuję się z radością w recytatorów chłonąc ich talent w roli sędziego.

Proscenita, Sebastian Dudała.

"Recytacją zajmuje się od 15 lat. Najpierw jako uczestnik, natomiast po ukończeniu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, w 2013 roku, jako juror oraz instruktor.
Na co dzień pracuję jako aktor - zarówno przed kamerą jak i na deskach teatralnych. Szczególną miłością darzę pracę głosem, czy to w dubbingu czy jako lektor."

Andrzej Supłat - ur. 01.12.1972, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor teologii. Publikuje na łamach "Niedzieli" i w innych czasopismach religijnych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu katechetyki. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest adaptacja tekstów literackich w katechezie, a także problem ewangelizacji kultury przez katechezę szkolną. Od wielu lat katechizuje młodzież ponadgimnazjalną.