Podziękowanie #2

Mówiatorzy, instruktorzy i sympatycy Wolnego Ruchu Mowy Twórczej skupieni wokół Teatru Słowa PROSCENIUM i Studia Teatr Iwony Mirońskiej Gargas dziękują Pani Iwonie Korab-Kowalskiej za wszystkie lata pracy poświęcone temu, by idea Żywego Słowa w naszym województwie mogła tak pięknie kiełkować!
Dziękujemy za starania i dbałość o kolejne edycje Małego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych. Jesteśmy wdzięczni za wiele lat oceniania i konsultowania nas - recytatorów i instruktorów, za warsztaty, do prowadzenia których zapraszała Pani tak pieczołowicie wybieranych Mistrzów.
Dziękujemy za serce, poświęcony czas i wyrozumiałość dla nas wszystkich

Iwona Mirońska Gargas, Marcin Gargas oraz
recytatorzy Teatru Słowa Proscenium
i Grupy Spektaklowej Studia Teatr