OTSR „Wobec własnego czasu”, 2018 #1

REGULAMIN

Zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku mojego dziecka * imienia i nazwiska *, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Wałeckiego Centrum Kultury w Wałczu, na stronie internetowej*, w prasie*, tablicach informacyjnych*oraz na profilach portali społecznościowych*. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w warsztatach letnich. Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, zgodnie z art. 13 RODO.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Wałeckie Centrum Kultury z siedzibą w Wałczu, Plac Zesłańców Sybiru 3, reprezentowane przez Dyrektora Krystynę Kalwasińską.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres e-mail:marzena.wrzosek1@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 507820537.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Wałeckiego Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Wałeckim Centrum Kultury.
 5. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

41. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Recytatorskiej
„Wobec własnego czasu”

 1. Termin:

Turniej odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 r. w Wałczu (zachodniopomorskie)
przesłuchania rozpoczynają się już w piątek (w godz. wieczornych)
i w sobotę. Organizatorzy uprzejmie informują, że ze względów technicznych nie będą przyjmowane zgłoszenia recytatorów na jeden wybrany koncert.
Biuro turnieju będzie czynne 26 października 2018 r. od godz. 15.00

 1. Kategorie:

Konkurs adresowany jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych.
Prowadzony jest w formie trzech turniejów:

-turniej recytatorski

-turniej poezji śpiewanej

-„wywiedzione ze słowa”

 1. Zasady prezentacji tekstów:

Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna (wiersze, proza, montaż tekstów)
Uczestnicy w kategoriach recytacji i poezji śpiewanej przedstawiają dwa utwory.
Wykonawcom poezji śpiewanej może akompaniować zespół składający się maksymalnie z trzech osób.
Dopuszcza się wykonywanie w poezji śpiewanej jednej poezji własnej, wyklucza się playback i pół playback.
W kategorii „wywiedzione ze słowa” – repertuar i forma dowolna.
Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut
Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozostałych środków wyrazu artystycznego, jeśli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.
UWAGA! Przesłuchania odbywają się na dużej scenie teatralnej.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa lub pocztą elektroniczną należy składać do dnia 16 października na adres: Barbara Radkiewicz

Wałeckie Centrum Kultury

Plac Zesłańców Sybiru 3

78-600 Wałcz

tel. 67 381 9553, 517 307 704 fax: 67381 9562

e-mail: wck.sekretariat@wp.pl (ilość przyjmowanych zgłoszeń ograniczona)

 1. Akredytacja

Koszt zakwaterowania i wyżywienia recytatorów oraz wstęp na imprezy towarzyszące i akredytacje instruktorów, obserwatorów (w wysokości 200 zł) pokrywają instytucje delegujące.

Dla recytatorów, którzy nie korzystają z wyżywienia i noclegów koszt akredytacji wynosi 30 zł (za udział w całym turnieju). Akredytacje należy wpłacać na konto:

Wałeckie Centrum Kultury
Bank pekao S.A. I oddział w Wałczu
Nr konta: 59 1240 3712 3712 1111 0000 4364 7701
Z dopiskiem: Wobec własnego czasu
Imprezy towarzyszące

 • Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina
 • Monodram Doroty Landowskiej „Jordan”
 • Warsztaty aktorskie z Małgorzatą Mikołajczak
 • Warsztaty poezji śpiewanej z Krzysztofem Żesławskim,

członkiem zespołu Wolna Grupa Bukowina

Nagrody

Organizatorzy, instytucje patronujące oraz sponsorzy fundują nagrody finansowe i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątki przygotowane przez organizatorów.

*Jury turnieju wyłoni laureatów i przyzna im nagrody finansowe i rzeczowe m.in.:
Grand Prix Turnieju -5000 zł
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1500 zł
Wyróżnienia

**Skład Jury:
Dorota Landowska – aktorka
Małgorzata Mikołajczak – aktorka
Wacław Juszczyszyn – lider zespołu Wolna Grupa Bukowina
***Prowadzenie – Marcin Gargas

Patronat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Starostwo Powiatowe w Wałczu
Urząd Miasta Wałcz

Karta zgłoszenia na 41 OSTR "Wobec własnego czasu"