Zapisy na zajęcia 18/19 #1

Osoby zainteresowane grupowymi zajęciami teatralnymi w Studiu Teatr w roku kulturalno-oświatowym 2018/2019 proszone są o nadsyłanie drogą elektroniczną na adres studio.teatr@wp.pl formularza zgłoszeniowego na zajęcia.

Informujemy, że od września 2018 roku wprowadzamy wpisowe w wysokości 50 zł, w ramach którego Uczestnik zajęć otrzyma koszulkę stanowiącą część obowiązującego stroju na zajęcia.