Herbertiada 2018 #1

"To nie anioł 
to jest poetanie ma skrzydeł 
ma tylko upierzoną 
prawą dłoń
bije tą dłonią w powietrze 
ulatuje na trzy cale 
i zaraz znów opada …"

Zbigniew Herbert, "Wybrańcy gwiazd"

ZAPROSZENIE

______________________________________________

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” zaprasza do udziału w 19.edycji Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada”, który odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. w Kołobrzegu w Roku Herberta.

Do Jury tegorocznej „Herbertiady” zostali zaproszeni aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie: Jarosław Gajewski i Magdalena Warzecha oraz polonistka z Kołobrzegu Helena Elert.

Szczegóły udziału w Regulaminie Konkursu.

 

 

Z poważaniem

dyrektor artystyczny
Katarzyna Pechman

 

 

 

XIX  Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta  „Herbertiada”

KONKURS RECYTATORSKI

k.pechman@um.kolobrzeg.plwww.herbertiada.prv.pl

 

R E G U L A M I N

 

Organizator:

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu

 

Partner:

Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta

Zespół Szkół Społecznych im. Z. Herberta w Kołobrzegu

Komitet Organizacyjny Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”

w Kołobrzegu.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta,

2.Wykraczanie poza program szkolny w poszukiwaniach artystycznych,

 1. Docieranie do młodzieży z herbertowskim przesłaniem.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 2. Organizatorzy dopuszczają prezentację jedynie z zakresu recytacji. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór Zbigniewa Herberta (do wyboru wiersz lub fragment prozy).
 3. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 4 minuty.
 4. Prezentacje mogą być wzbogacone o rekwizyt, ruch, kostium, o ile służy to do twórczej interpretacji i znajdzie wyraźne uzasadnienie w ostatecznym kształcie prezentacji.
 5. Do oceny prezentacji recytatorów Organizator powoła profesjonalne Jury, w skład którego wejdą aktorzy polskich scen teatralnych.
 6. Jury przy ocenie prezentacji recytatorów zwracać będzie uwagę na dobór tekstów, dostosowanie tekstu do możliwości recytatora, kulturę słowa, ogólny poziom artystycznej prezentacji.
 7. Organizator zwróci się o ufundowanie nagród finansowych do Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.
 8. Nagrody:

1/ Jury przyzna Nagrodę Główną (Grand Prix) konkursu.

2/ Zdobywca Nagrody Grand Prix Głównej otrzyma okolicznościową statuetkę.

3/  Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.

4/ Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 1. Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu przez Jury, a w przypadku nagród finansowych – na konto laureatów w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych od laureatów.
 2. Od decyzji Jurorów zależy podział, ilość i rodzaj nagród oraz wyróżnień.
 3. Wykonawcy wskazani przez Jury wezmą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się następnego dnia w sobotę 23 września 2017 r. Jury Konkursu zastrzega jednak możliwość wskazania tylko jednego z wykonawców.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia terminie do
  7 września 2018 r. na adres: pechman@um.kolobrzeg.pl. Telefon kontaktowy:  94/ 35 51 531.
 5. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony herbertiada.prv.pl w Dziale PROGRAM.
 6. Konkurs recytatorski odbędzie się w piątek 21 września 2018 r. (piątek) w Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta (mała sala teatralna) przy ul. Solnej 1.
 7. Organizator, w wypadku zgłoszenia się dużej liczby recytatorów, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie dotychczasowych osiągnięć uczestnika bądź rekomendacji.

 

 

 

 1. Wszyscy recytatorzy zakwalifikowani do konkursu otrzymają zaproszenia na adres mailowy wskazany w karcie zgłoszenia z informacją o składzie Jury.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób nagrodzonych.

 

 

UWAGA !

 1. Konkursowi towarzyszyć będą jednodniowe warsztaty recytatorskie, do poprowadzenia których Organizatorzy zaproszą aktora polskich scen teatralnych.
 2. Dokładne informacje o prowadzącym warsztaty – w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w punkcie 15 Regulaminu. Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Społecznych im. Z. Herberta w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 58 A w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) lub w innym miejscu wskazanym w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w
  punkcie 15 Regulaminu.
 3. Tematem warsztatów będzie m.in. praca nad wierszem, dykcją, ruchem scenicznym
  w oparciu o utwór przygotowany na konkurs recytatorski „Herbertiada” lub inny zaproponowany przez wykonawcę bądź prowadzącego.
 4. Warsztaty recytatorskie nie są obowiązkowe.
 5. Uczestnicy warsztatów sami pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, natomiast Organizator może zarezerwować miejsce zakwaterowania.
 6. Udział w zajęciach warsztatowych należy potwierdzić na karcie zgłoszeń do Konkursu Recytatorskiego.