64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski #1

Już niedługo kolejna edycja najstarszego konkursu recytatorskiego!

Zachęcamy wszystkich recytatorów i sympatyków żywego słowa do wzięcia udziału w 64. edycji OKR zarówno w charakterze uczestników jak i słuchaczy.
W tym roku - jak zwykle 😉 - nie zabraknie członków Teatru Słowa Proscenium i Studia Teatr.

Eliminacje miejskie odbędą się 9 marca 2019 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Karty zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy edukacja@zamek.szczecin.pl lub dostarczyć do Działu Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2019 r.

 

Regulamin 64. OKR i Karta Zgłoszenia 

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego (patrz rozdział „Zasady organizacyjne” pkt. 2) poprzez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.zamek.szczecin.pl zakładka: Imprezy ARA)

- przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

  1. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

* młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

* dorosłych

Repertuar
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden utwór pisany prozą.
Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

U W A G A:

  1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.

  1. Tematykę 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT (http://www.tkt.art.pl/).

 

 

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.