Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Wszystkim, dla których droga i ważna jest nasza mowa, przesyłamy najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego!

,,Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma tak naprawdę człowiek więcej prócz słów dane? Od słowa zaczyna się życie i na słowach kończy.”
,,Kamień na kamieniu”
Wiesław Myśliwski