Herbertiada 2019 #1

Karta zgłoszenia na konkurs

 

XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”

KONKURS RECYTATORSKI

k.pechman@um.kolobrzeg.pl; herbertiada.pl

 

R E G U L A M I N

Organizator:

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu

 

Partnerzy:

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta

Zespół Szkół Społecznych im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

Komitet Organizacyjny Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”

w Kołobrzegu.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.
 2. Wykraczanie poza program szkolny w poszukiwaniach artystycznych.
 3. Docieranie do młodzieży z herbertowskim przesłaniem.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w piątek 20 września 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury
 2. Zbigniewa Herberta (mała sala teatralna), ul. Solna 1
 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 4. Organizatorzy dopuszczają prezentację jedynie z zakresu recytacji. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór Zbigniewa Herberta (wiersz lub proza, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są także fragmenty lub montaże tekstów).
 5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
 6. Prezentacje mogą być wzbogacone o rekwizyt, ruch, kostium, o ile służy to twórczej interpretacji i znajdzie wyraźne uzasadnienie w ostatecznym kształcie prezentacji.
 7. Do oceny prezentacji recytatorów Organizator powoła profesjonalne Jury, w skład którego wejdą aktorzy polskich scen teatralnych.
 8. Jury przy ocenie prezentacji recytatorów zwracać będzie uwagę na dobór tekstów, dostosowanie tekstu do możliwości recytatora, kulturę słowa, ogólny poziom artystyczny.
 9. Organizator zwróci się o ufundowanie nagród finansowych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 10. Nagrody:

1/ Jury przyzna Nagrodę Główną (Grand Prix) konkursu.

2/ Zdobywca Nagrody Głównej otrzyma okolicznościową statuetkę.

3/ Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

4/ Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 1. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu przez Jury. Nagrody finansowe zostaną przekazane na konto laureatów w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych od laureatów.
 2. Od decyzji Jurorów zależy podział, ilość i rodzaj nagród oraz wyróżnień.
 3. Laureaci mają możliwość zaprezentowania się podczas Gali Herbertiady, która odbędzie się tego samego dnia co konkurs, o godz. 17.00, w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 10 września 2019 r. na adres: k.pechman@um.kolobrzeg.pl . Telefon kontaktowy: 94/ 35 51 531.
 5. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony herbertiada.pl .
 6. Organizator, w przypadku zgłoszenia się dużej liczby recytatorów, zastrzega sobie prawo wyboru na podstawie dotychczasowych osiągnięć uczestnika bądź rekomendacji.
 7. Wszyscy recytatorzy zakwalifikowani do konkursu otrzymają zaproszenia wraz z innymi informacjami na adres mailowy wskazany w karcie zgłoszenia.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób nagrodzonych.

 

 

UWAGA !

 

 1. Konkursowi towarzyszyć będą jednodniowe warsztaty recytatorskie, do poprowadzenia których Organizatorzy zaproszą aktora polskich scen teatralnych.
 1. Dokładne informacje o prowadzącym warsztaty – w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w punkcie 16 Regulaminu. Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Społecznych im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 58 A, w dniu 19 września 2019 r. (czwartek), lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu.
 1. Tematem warsztatów będzie m. in. praca nad wierszem, dykcją, ruchem scenicznym, w oparciu o utwór przygotowany na konkurs recytatorski „Herbertiada” lub innyzaproponowany przez wykonawcę bądź prowadzącego.
 1. Warsztaty recytatorskie nie są obowiązkowe.
 2. Uczestnicy warsztatów sami pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, natomiast Organizator może zarezerwować miejsce zakwaterowania.
 3. Udział w zajęciach warsztatowych należy potwierdzić na karcie zgłoszeń do Konkursu Recytatorskiego.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 8, 78 – 100 Kołobrzeg.
 1. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: czepul32@wp.pl, telefonicznie pod numerem 502 396 851 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Dane Pani/Pana są przetwarzane w celu wykonania zamówienia Umowy, której załącznikiem są „Zasady przetwarzania danych osobowych”.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwy udział w konkursie recytatorskim. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne wobec Pani/Pana za umożliwienie wykonywania praw.
 1. Pani/Pan mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będzie można zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, wskazany w pkt. 1.
 2. Pani/Pan mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.