47. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. L. Staffa #1

47. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. L. Staffa

Skarżysko Kamienna
6-8 grudnia 2019 r.

 

Drodzy recytatorzy, wywodziciele, śpiewający poezję,
instruktorzy, wszyscy miłośnicy „żywego słowa”!!!
Zapraszamy do Skarżyska-Kamiennej na 47 edycję
Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa!
Przyjeżdżajcie! - by po raz czterdziesty siódmy
”śpiewać pochwałę życia…”

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia - PDF, DOC
Regulamin - PDF, DOC

Regulamin

 

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

 

Patronat:
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

 

Cele Turnieju:
- doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu,
- wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na szczeblu ogólnopolskim.  Integracja środowisk artystycznych,
- stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych.
- popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.

 

Termin:
Turniej odbędzie się w dniach od 6 - 8 grudnia 2019 r.
Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25
Rozpoczęcie Turnieju 6 grudnia o godz. 16:00

 

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 16 lat,
- przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich
- edycjach naszego turnieju,
- udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów),
- obecność od początku do końca Turnieju!!

 

Repertuar:
Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja dowolnego tekstu literackiego z literatury polskiej bądź światowej. Ilość tekstów do prezentacji (wiersz, proza, collage tekstów) oraz forma wypowiedzi artystycznej jest dowolna (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).

Dodatkowo uczestnik może ubiegać się o nagrodę za wybór i interpretację utworu Leopolda Staffa.

 

W odniesieniu do poezji śpiewanej obowiązują zasady:
- dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną

 

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- wartość artystyczna prezentacji,

Jawna ocena prezentacji turniejowych bez podziału na kategorie.

 

 

Nagrody:
W Turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe:
- nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY,
- nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa,
- nagroda publiczności,

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

 

Zgłoszenia:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 27 listopada b.r.

 

Nasz adres:
Miejskie Centrum Kultury
Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 25-31-482; 535 979 166
fax (41) 25-31-482 wew. 140
adres mailowy: jagodzianka56@o2.pl

 

Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy ponoszą następujące koszty:
- akredytacja dla recytatorów, instruktorów;170 zł płatna na konto Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej (Getin Noble Bank S.A. nr 96 15 60 00 13 21 33 74 51 40 00 00 01) lub na miejscu w dniu konkursu.
- koszty podróży

 

Serdecznie zapraszamy!!!!!!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: michal@mck.skarzysko.pl
  • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju recytatorskim.
  • Uczestnik posiada prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

2) usunięcia danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania;

4) wniesienia sprzeciwu;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  • Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że wypełniając kartę zgłoszenia do turnieju recytatorskiego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.