OTSR „Wobec własnego czasu”, 2019 #1

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
“Wobec własnego czasu”
Wałcz, 25-27 października 2019 roku

REGULAMIN
1. Organizator i termin.

Organizatorem 42. Turnieju Sztuki Recytatorskiej “Wobec własnego czasu” jest Wałeckie Centrum Kultury.
Turniej odbędzie się w dniach 25-26-27 października w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) w Wałeckim Centrum Kultury.
Harmonogram przesłuchań konkursowych ustala organizator.

 

2. Uczestnicy i kategorie.

Uczestnikami Turnieju mogą być osoby, które ukończyły 15 lat.
Przesłuchania będą oceniane w trzech kategoriach:
- recytacja
- poezja śpiewana
- “wywiedzione ze słowa” - forma prezentacji otwarta na nowe środki ekspresji scenicznej oparta na tekstach literackich.

 

3. Zasady prezentacji utworów:

- forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna (wiersz, proza, montaż tekstów itp.)
- ze względu na ideę i charakter Turnieju “Wobec własnego czasu” jeden utwór musi być napisany przez autora współcześnie żyjącego (w momencie zgłoszenia)
- łączny czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut
- uczestnicy w kategoriach recytacji i poezji śpiewanej przedstawiają dwa utwory
- w kategorii poezji śpiewanej:
a) wykonawcy może akompaniować zespół składający się z maksymalnie
trzech osób
b) dopuszcza się wykonanie jednego utworu własnego autorstwa
c) wyklucza się playback i pół playback; podkład muzyczny może być
tworzony tylko na żywo
- w kategorii “wywiedzione ze słowa” wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu artystycznego
- wykonawcy nie mogą powtórzyć utworów prezentowanych przez nich na poprzednich edycjach Turnieju; takie utwory nie będą brane pod uwagę w ocenie jury.


Prezentacje niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę w ocenie jury.

 

 

4. Zgłoszenia.

Zgłoszenia na Turniej przyjmowane są poprzez wypełnienie kwestionariusza na stronie wck.info.pl lub profilu Facebook Wałeckie Centrum Kultury.

Zgłoszenia należy składać do dnia 20 października 2019 roku.

Zgłoszenia przesłane po tym terminie mogą nie zostać przyjęte.

5. Jury i nagrody.

Jury Turnieju wyłoni laureatów i przyzna nagrody pieniężne - jednorazowe STYPENDIA ARTYSTYCZNE.
Główną nagrodą jest Grand Prix 42. OTSR “Wobec własnego czasu” w wysokości 5000 zł brutto.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia przyznaje jury na podstawie dostępnej puli nagród.

6. Akredytacja.

Akredytacja uczestników, instruktorów i obserwatorów, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz wstęp na imprezy towarzyszące wynosi 220 zł i jest płatna na konto:
Wałeckie Centrum Kultury
Bank PKO S.A.
I Oddział Wałcz
nr konta: 59 1240 3721 1111 0000 4364 7701 lub w biurze Turnieju w dniu przyjazdu


Dla uczestników, którzy nie korzystają z wyżywienia i noclegów koszt akredytacji wynosi 30 zł (za udział w całym turnieju).

7. W razie pytań lub wątpliwości informacji udziela organizator pod numerem telefonu +48 512 207 877 lub organizacja@wck.info.pl