Warsztaty: Wiersz i proza #1

Zapraszamy na warsztaty poświęcone pracy nad wierszem i prozą.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 23.11.2019 roku. Zajęcia będą przebiegać w dwóch blokach: pierwszy od 9:00 do 14:00, drugi od 14:30 do 17:00.
Zajęcia poprowadzi instruktor ST, Iwona Mirońska Gargas.

Na warsztaty zostaną przyjęte osoby, które podpisały umowę i dokonały opłaty w wysokości 160 zł (dla uczęszczających na zajęcia do ST) lub 190 zł (dla osób spoza ST).

Termin wpłat do dnia 10.11. br.