Ten Rzeczy Niepokój #2.0

PREMIERA SPEKTAKLU "TEN RZECZY NIEPOKÓJ"

numer 1.

SZCZECIN 19.01.2020 r.

godz. 18:00


SPEKTAKL TEATRU POEZJI
POŚWIĘCONY PAMIĘCI
POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO,
ŻOŁNIERZA II OBWODU „ŻYWICIEL”
(ŻOLIBORZ) WARSZAWSKIEGO OKRĘGU
ARMII KRAJOWEJ - ZGRUPOWANIE „ŻMIJA”,
„WRZOSA”-
- por. JÓZEFA ZDZISŁAWA MIROŃSKIEGO


SCENARIUSZ - IWONA MIROŃSKA GARGAS
REŻYSERIA - IWONA MIROŃSKA GARGAS I MARCIN GARGAS
UDŹWIĘKOWIENIE - MARCIN GARGAS
OPERATOR ŚWIATŁA I NAGŁOŚNIENIE - KONRAD PRILL
SCENOGRAFIA - IWONA MIROŃSKA GARGAS, GRZEGORZ GARGAS, MARCIN GARGAS

PRODUCENT SPEKTAKLU - STUDIO TEATR IWONA MIROŃSKA GARGAS

I. Mirońska Gargas
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr

DRUGA ODSŁONA SPEKTAKLU
„TEN RZECZY NIEPOKÓJ”

Kilka lat temu zapraszaliśmy na premierę do Klubu Delta, filii Miejskiego Ośrodka Kultury, w Szczecinie Dąbiu.
Wówczas trzon obsady stanowili członkowie Teatru Słowa Proscenium. Teraz w jej skład wchodzą w większości uczestnicy zajęci w Studiu Teatr, będący członkami Grupy Spektaklowej tegoż studia. Nie znaczy to, że w spektaklu nie zobaczymy członków TSP i kandydatów do zespołu.
W dniu dzisiejszym na scenie zobaczymy, w następujących rolach:

„Wrzos”
Marcin Gargas

Młodzi Powstańcy
Wiktoria Gajos
Marcin Gargas
Kacper Kędziora
Maciej Kamiński
Wiktoria Raciborska
Antonina Wojciechowska

Ludność cywilna
Kacper Bujakowski
Andżelika Felczak
***
Alicja Warzoszczak

Głos Matki
Iwona Mirońska Gargas


W. Gajos, A. Wojciechowska
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

Producent spektaklu pragnie wyrazić szczególne podziękowania dla:

Pani Natalii Sikory, za wyrażenie na bezpłatne wykorzystanie nagrania pieśni „Orzeł Biały” w Jej wykonaniu.
Pana Grzegorza Gargasa za wykonanie elementów scenografii.
Pana Włodzimierza Gierygi (ProlightSLS) za użyczenie sprzętu oświetleniowego .
Pana Zbigniewa Jahnza za przychylne serce i poświęcony czas.


TEKSTY  W KOLEJNOŚCI  ICH PREZENTOWANIA

W Ojczyźnie” - A. Kamińska
„Kalendarzyk z roku 1863” fr.-
St. Baliński
„Strofa o wolności” - K. Wierzyński
„Archeologia (II)” – St. Grochowiak
„Rzeczy niepokój” fr.-
K. K. Baczyński
„Przesłanie Pana Cogito” -
Z. Herbert
„Rzeczy niepokój” frag.-
K. K. Baczyński
„Przesłanie Pana Cogito” frag. -
Zb. Herbert
„Rzeczy niepokój” - K. K. Baczyński
„Kalendarzyk z roku 1863” fr.-
St. Baliński
„Filandia” - M. Świetlicki
„Spojrzenie” frag. - K.K. Baczyński
„Modlitwa warszawska”-
A. A. Międzyrzecki
„Nasz strach” - Zb. Herbert
„Pieśń ze środka miasta” -
K. Wierzyński
„Ballada o wisielcach” -
K. K. Baczyński
„Spojrzenie” frag. -
K.K. Baczyński

„Napis” frag. - Zb. Herbert
„Las Ardeński” frag.- Zb. Herbert
„Miłość” - K. K. Baczyński
„Niebo złote ci otworzę” -
K.K. Baczyński
„Pragnienie” - K.K. Baczyński
*** (Zamknij mnie w swoich dłoniach) – anonim
„Pożegnanie żałosnego strzelca” -
K. K. Baczyński
„Noc samobójcza” - K. K. Baczyński
„Dwie krople” - Zb. Herbert
„Trzy wiersze z pamięci” frag. - Zb. Herbert
„Elegia o... (chłopcu polskim)” - K. K. Baczyński
„Strofa o rozpaczy” - K. Wierzyński
„Alarm” frag. - A. Słonimski
,,Psalm 3. O łasce” -
K. K. Baczyński
„Trzy wiersze z pamięci” frag. - Zb. Herbert
„Modlitwa za zmarłych w Warszawie” - K. Wierzyński
„W imię Ojca” - K. Wierzyński
„Poprawka historyczna” -
K. Wierzyński
„Nie miał palta” - A. Świrszczyńska
„Przesłanie Pana Cogito” frag.-
Zb. Herbert

A. Felczak, K. Bujakowski, A. Warzoszczak
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr

"Ten Rzeczy Niepokój" w prasie