65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski #1

Już niedługo rozpoczną się eliminacje do 65. OKR. To kolejna edycja najstarszego konkursu recytatorskiego!

Zachęcamy wszystkich recytatorów i sympatyków żywego słowa do wzięcia udziału w 65. edycji OKR zarówno w charakterze uczestników jak i słuchaczy.
W tym roku - jak zwykle 😉 - nie zabraknie członków Teatru Słowa Proscenium i Studia Teatr.

Eliminacje miejskie odbędą się 7 marca 2020 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Karty zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy edukacja@zamek.szczecin.pl lub dostarczyć do Działu Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2020 r.

List do recytatorów

Za co powinniśmy kochać naszych Noblistów?

 List do recytatorów

Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość?[…]
Dlatego […], że Słowacki wielkim poetą był!

 

Nobel nobilituje. Spośród tysięcy ludzi pióra wyróżnia tego jednego (choć kilka razy bywało, że dwoje lub dwóch), wprowadza go do Historii Literatury, tej pisanej z dużych liter.

Ejże, ejże! Czy aby na pewno? Kto dziś pamięta o takich noblistach jak Sully Prudhomme (pierwszy laureat, z 1901 roku), Rudolf Eucken (1908) albo Henrik Pontoppidan (1917)?

- Tak, tak – powiecie. Ale to było dawno. A co z Odiseasem Elitisem (1979), Wole Soyinką (1986), Nadżibem Mahfuzem (1988)? – No dobrze, ale to było poprzednie stulecie. To co wam mówią takie nazwiska, jak: Jean-Marie Le Clezio (2008), Mo Yan (2012), czy choćby Alice Munro (2013)?

Świat szybko zapomina o swoich chwilowych bohaterach, a czas, wielki weryfikator wszystkich pracowicie budowanych hierarchii, bywa wobec niektórych okrutny – wymazuje ich bowiem nie tylko z zawodnej ludzkiej pamięci, ale czasem i z historii literatury, w której brylują ci, którzy nagrody nigdy nie dostali. A lista jest w tym wypadku imponująca i długa: od Lwa Tołstoja (zmarł w 1910 roku), przez Roberta Musila (1942), Witolda Gombrowicza (zm. 1969 r., którego ubiegł podobno o włos Jasunari Kawabata), aż po Jorge Luisa Borgesa (1986, wiecznego faworyta, który kpił nawet, że zawsze jest przyszłym laureatem Nagrody Nobla) i naszego Zbigniewa Herberta (zm. 1998).

Noblesse oblige – jak mówią Francuzi. Szlachectwo zobowiązuje. Bo też Nobel niewątpliwie uszlachca i uszlachetnia. Nie wszyscy laureaci potrafili zapewne sprostać temu zobowiązaniu i czasem uzasadnienia werdyktu Komitetu Noblowskiego brzmią nieco komicznie. W 1916 roku nagrodę otrzymał Szwed Werner von Heidenstam jako najbardziej widoczny przedstawiciel nowej ery w literaturze światowej. Von Heidenstam? A któż to taki? Czy ktoś w ogóle czytał von Heidenstama?

Literatura polska może się poszczycić pięcioma nagrodami Nobla. W roku 2019 (ale za rok 2018) wyróżniona została Olga Tokarczuk. Wcześniej byli to Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980) i Wisława Szymborska (1996). Mamy więc piątkę szlachetnych, których powinniśmy czcić i szanować, ba, kochać nawet. Zachwycać się nimi. Ale dlaczego, ale za co? Czy, jak mawiał mistrz Gombrowicz, wielka literatura, będąc wielką i będąc literaturą, nie może nas nie zachwycać, a więc zachwyca. Co należało dowieść.

Uzasadnienie przyznania nagrody Nobla zawiera zwykle zwięzłą formułę, za co wyróżniono pisarza czy poetę. Nie patrząc na oficjalne laudacje, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, za co powinniśmy kochać naszych wybrańców, a że miłość to uczucie nieracjonalne i nieuporządkowane, nasze wyroki nie będą dbały o chronologię i jakikolwiek obiektywizm. To wyroki czytelnika, a nie uczonego badacza literatury.

A więc do dzieła!

  • Za szczęśliwą władzę nad słowami i niezrównany styl, za dar opowieści i śmiałe wędrówki po nieskończonych obszarach historii.
    • Za uporczywe poszukiwanie formy, za uniwersalność myśli i mądrość, która wie, że czasem warto zatrzymać się przed tajemnicą.
    • Za mitotwórczą wyobraźnię, intuicję oraz niezwykłą umiejętność wsłuchiwania się w niespokojny puls współczesnego świata.
    • Za głębokie wyczucie rytmu natury, języka i uderzeń ludzkiego serca.
    • Za przenikliwą inteligencję i dystans wobec świata, za zimną geometrię słów, które potrafią parzyć jak lód.

Ale gdzie nazwiska? Możecie domyśleć się sami lub zajrzeć do Postscriptum, gdzie autor spróbuje wszystko uporządkować.

Krzysztof Mrowcewicz

 

Postscriptum 1
Henryk Sienkiewicz – za szczęśliwą władzę nad słowami i niezrównany styl.
Władysław Reymont – za głębokie wyczucie rytmu natury, języka i ludzkiego serca.
Czesław Miłosz – za uporczywe poszukiwanie formy, uniwersalność myśli i mądrość. Wisława Szymborska – za przenikliwą inteligencję i zimną geometrię słów.
Olga Tokarczuk – za mitotwórczą wyobraźnię i wsłuchiwanie się w puls współczesności.

Postscriptum 2
Nie przekonałem cię? Jak masz kochać, jeśli nie kochasz? Jak się zachwycać, jeśli się nie zachwycasz? Czytanie jest jak kochanie. Każdy kocha na swoją odpowiedzialność. I nieważne jest tu szlachectwo tych, których pokochamy.

OKR czyli wspólna sprawa amatorów

Regulamin – nowe i przypomniane

 

Fundamentem życia społecznego jest stabilność i przejrzystość obowiązujących norm i zasad, czyli – prawa. Naturalnie, dotyczy to również tego fragmentu, który nazywamy życiem kulturalnym. Pomni tej reguły, tylko w koniecznych przypadkach dokonujemy zmian w regulaminie Konkursu (bo przecież nie są zmianami inne w każdym roku założenia programowe). Stale jednak bacznie obserwujemy rzeczywistość – Konkursu i jego otoczenia. Po to, by nie przeoczyć zagrożenia, by reagować na nie we właściwym momencie. Chodzi tu o zagrożenie istotne – naczelnych idei, fundamentów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jedną z tych idei jest amatorskie uprawianie sztuki słowa. Amatorskie, czyli bezinteresowne. Oczywiście, Konkurs jest dla wielu etapem drogi do twórczości zawodowej. Powtórzmy to słowo – etapem. Jeśli postanowiłeś wejść na drogę do profesjonalizmu, zamknąłeś ten etap. Student uczelni artystycznej / kierunku artystycznego, nawet pierwszego roku, to już nie amator. Zajmuje się twórczością nie dla przyjemności, nie dla samorealizacji, ale dla zdobycia zawodu.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły głębokie przemiany w życiu kulturalnym; jedną z najważniejszych jest zacieranie granicy między zawodowstwem i amatorstwem. Zgoda, była ta granica zbyt kategoryczna, zbyt nieprzekraczalna. Czym innym jednak stworzenie alternatywnych dróg do profesji, czym innym zupełne wymazanie granic, a więc w gruncie rzeczy – oddanie całej kultury prawom wolnego rynku. To już się dzieje. Zawodowcy – zgodnie z wcześniejszym wywodem mieścimy w tym pojęciu także studentów – Ruszyli na teren amatorów. Stają do amatorskich festiwali teatralnych, do konkursów recytatorskich. Czy dla doskonalenia umiejętności, dla spełnienia szlachetnych ideałów? Nie – dla nagród. Ich udział zaprzecza zasadzie równych szans, zamienia spotkanie miłośników słowa w rywalizację, niszczy klimat

Towarzystwo Kultury Teatralnej istnieje ponad sto lat. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi od 50 lat. Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, by sformułować i utrwalić swoje idee, zbudować kanon wartości prymarnych. Należy do nich pielęgnowanie ruchu amatorskiego, który ma swoje, odrębne i specyficzne, zarazem ściśle ze sobą spojone, funkcje: społeczne, edukacyjne, wychowawcze, artystyczne. W tych funkcjach jest niezastąpiony. Naszym obowiązkiem jest ich strzec i to właśnie czynimy, dokonując – po szerokich konsultacjach – zmian w regulaminie, w jego pierwszej, określającej zasady uczestnictwa, części. Jedna zmiana została już dokładnie omówiona. Druga jest bardziej przypomnieniem, niż ustanawianiem nowego. Zapis w regulaminie przypomina, że uczestnicy i ich opiekunowie mają prawo zgłaszania do organizatorów uwag, zastrzeżeń i propozycji na każdym etapie Konkursu. Są przecież jego współtwórcami.

Zarząd Główny T K T

Regulamin 65 OKR

I.

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

2. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
a. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
b. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

3. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
- drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
- wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2020 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej teatrów jednego aktora – 11 – 13 czerwca 2020 roku w Słupsku;
• turniej poezji śpiewanej – 16 – 19 czerwca 2020 roku we Włocławku;
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 24 – 27 czerwca 2020 roku w Ostrołęce.

5. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

6. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.

II.

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

A. TURNIEJ RECYTATORSKI\

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadpodstawowych;
- dorosłych.

2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady :

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.

2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.

3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
- przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
- przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.

4. Nie mogą być jurorami:
a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.

5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
- kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
- opracowanie dramaturgiczne;
- opracowanie reżyserskie;
- wykonanie zadań aktorskich;
- pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
- zgodność muzyki z charakterem wiersza;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- wartości artystyczne muzyki.

6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

8. Decyzja Sądu jest ostateczna.

9. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

10.Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji. Miejsce i formę spotkania z jurorami określa organizator przeglądu.

IV.

1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.

2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
- w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;
- w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
- w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 1 wykonawcę – przesyłając rejestrację video jego spektaklu – na adres organizatora spotkania finałowego;
- w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 3 wykonawców – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.

3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY'2019 dla Polaków z Zagranicy.

4. W finałach 65. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

V.

1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

2. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
     a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
- 2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
- nagrodę za szczególnie odkrywczą interpretację poezji:
- nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
b. w turnieju teatrów jednego aktora
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.
- nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.
- zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.

3. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

VI.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.

2. Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.

3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT.

4. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TKT, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.pl

5. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.

6. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest: - popularyzacja Konkursu; - zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom; - zapewnienie środków oraz właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.

7. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

Informacje, pliki do ściągnięcia: www.tkt.art.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dot. 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Kultury Teatralnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000117062 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 9 lok 3, 02 - 309 Warszawa, tel. 22 825 34 89; e-mail tkt@tkt.art.pl ,posiadające numer REGON: 007023197 i NIP: 5261655889, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim (dalej jako „Konkurs”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w zakresie w jakim podmioty te – domy, ośrodki i centra oraz kluby kultury, uczelnie artystyczne, placówki oświatowe, stowarzyszenia – wykonują zadania związane z organizacją Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3) Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (jeśli znajduje zastosowanie), numer telefonu oraz adres email uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie, informacje o Instytucji patronującej oraz kategorii występu uczestnika, repertuar w danych przeglądzach, ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie i jego poszczególnych etapach, informacja o miejscu w Konkursie i otrzymanych nagrodach, informacja o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, infromacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania Konkursu i eliminacji do Konkursu, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.