III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!…” #1

Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz  Organizator zapraszają do udziału w

III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim  Poezji Polskiego Romantyzmu

„Razem, młodzi przyjaciele!...”

Do udziału zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.

Konkurs odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 10.00

w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1

Regulamin...

 

...III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiego Romantyzmu - „Razem, młodzi przyjaciele!...”

 1. Nazwa konkursu:

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!...”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 1. Mottem konkursu jest fragment „Ody do młodości” Adama Mickiewicza.

„Młodości! Tobie nektar żywota.

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy się razem nić powiąże złota

Razem, młodzi przyjaciele!...”

 1. Organizator konkursu:

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1

 1. Termin konkursu:

20 marca 2020 r. godz. 10.00

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

-   uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,

- uczniów szkół średnich.

 1. Każda ze szkół może być reprezentowana maksymalnie przez dwóch uczniów.
 2. Uczestnik prezentuje dwa utwory. Utwór pierwszy musi odnosić się do twórczości Adama Mickiewicza, natomiast drugi utwór do wyboru z poezji polskiego lub europejskiego romantyzmu.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do pamięciowego opanowania tekstu.
 4. Cele konkursu:

- podnoszenie poziomu kultury słowa i jakości mowy ojczystej,

- popularyzacja poezji polskich i europejskich romantyków,

- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- promowanie uzdolnionej młodzieży,

- artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 1. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych recytatora

- interpretacja utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

11.. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub

wysłać drogą mailową na adres lilig61@wp.pl  do 13.03.2020 r.

 1. Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród recytatorów poszczególnych kategorii

I , II i III miejsce oraz tytuł Laureata konkursu ,  IV i V miejsce tytuł Finalisty konkursu

( dla kategorii szkoły podstawowe) dla najlepszych recytatorów ufundowane zostaną

nagrody Dyrektora Szkoły.

Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 2.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie internetowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (Dz.U 2002 r. Nr 101, poz.926)

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Lilianna Grzegorczyk tel. 509142383