Marcowe zajęcia w ST

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta i Kuratorium Oświaty o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych oraz innych imprez o charakterze zbiorowym/masowym, informujemy iż zmuszeni jesteśmy zawiesić zajęcia w ST.
Planowany termin kolejnych zajęć grupowych to 30 i 31.03 2020 r.

Tym samym nie odbędą się planowane na dni 27-29. 03. br. obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.
Odwołane zostają również wszystkie spektakle zaplanowane w ramach obchodów jak i spektakle planowane na okres do końca marca.
Najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informujemy też, iż otrzymaliśmy informację o przełożeniu Eliminacji Miejskich MKR jak i III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!…”