Komunikat w sprawie zajęć w marcu i kwietniu 2020 #1

Szanowni Państwo!

W związku z przedłużającym się przymusowym, niezależnym od nas, okresem zawieszenia działalności w Studiu Teatr oraz pragnąc uniknąć aneksowania umów, podjęliśmy decyzję o odpracowaniu zaległych zajęć w jednym lub w dwóch blokach – zależnie od daty zniesienia zakazu  gromadzenia się w miejscach publicznych.

Proszę, by zechcieli Państwo wykazać się zrozumieniem i dokonać opłat zgodnie z zapisem w umowie. Rozumiejąc zaistniałą sytuację odstępujemy od naliczania odsetek tytułem nieterminowych wpłat za miesiąc marzec.
Żywię nadzieję, że sytuacja, w której się wszyscy znajdujemy ulegnie normalizacji i wkrótce powrócimy do regularnych zajęć.

UWAGA! W razie przedłużenia się epidemii do końca czerwca i związanego z tym braku możliwości przeprowadzenia planowanych zajęć, Studio Teatr dokona zwrotu opłat z potrąceniem za zajęcia odbyte w pierwszej połowie marca.

 

Z wyrazami szacunku Iwona Mirońska Gargas wraz z instruktorami Studia Teatr