Komunikat w sprawie zajęć w marcu i kwietniu 2020 #1

Szanowni Państwo!

W związku z przedłużającym się przymusowym, niezależnym od nas, okresem zawieszenia działalności w Studiu Teatr oraz pragnąc uniknąć aneksowania umów, podjęliśmy decyzję o odpracowaniu zaległych zajęć w jednym lub w dwóch blokach – zależnie od daty zniesienia zakazu  gromadzenia się w miejscach publicznych.

Proszę, by zechcieli Państwo wykazać się zrozumieniem i dokonać opłat zgodnie z zapisem w umowie. Rozumiejąc zaistniałą sytuację odstępujemy od naliczania odsetek tytułem nieterminowych wpłat za miesiąc marzec.
Żywię nadzieję, że sytuacja, w której się wszyscy znajdujemy ulegnie normalizacji i wkrótce powrócimy do regularnych zajęć.

GRUPA DZIECIĘCA

Jeżeli wznowienie zajęć nastąpi po Świętach Wielkiej Nocy do odpracowania będą zajęcia z następujących dni:

III 9, 16, 23, 30
IV 6

09,16, 23, 30. marca. oraz 06. kwietnia.
to jest 5 x 1 godzina 15 minut = 6 godzin i 15 minut.

Przedłużymy wówczas czas zajęć, które zostaną do końca roku, czyli do 31.05. z 75 minut do 90 minut (5 x 15' = 1 godz 15 min), a pozostałe zaległości (5 godzin) odrabiać będziemy w dwóch blokach po 2 godz. 30 minut każdy.

W przypadku wydłużenia się kwarantanny do końca kwietnia będą do odpracowania nie dwa, a trzy bloki po 2 godz. 30 minut.

Proponowane daty odrabianych zajęć: soboty, 25.04. i 09.05.br.
Miejsce i godzina zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

GRUPY STARSZE Z PONIEDZIAŁKU I WTORKU

Jeżeli wznowienie zajęć nastąpi po Świętach Wielkiej Nocy do odpracowania będą zajęcia z następujących dni:

PONIEDZIAŁKI: WTORKI:
III 16, 23, 30 14, 17, 24
IV 6, 7,

to jest 4 x 1 godzina 30 minut  = 6 godzin

Przedłużymy wówczas czas zajęć, które zostaną do końca roku, czyli do 31.05. z 90 minut do 100 minut (6 x 10 minut = 1 godzina) a pozostałe zaległości (5 godzin) odrobimy na jednych dodatkowych zajęciach (w tym zaległe zajęcia taneczne).

W przypadku wydłużenia się kwarantanny do końca kwietnia będą miały miejsce dwa dodatkowe spotkania. Drugi trwający 3 godziny.

Proponowane daty odrabianych zajęć: soboty, 25.04. i 09.05.br.
Miejsce i godzina zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

UWAGA! W razie przedłużenia się epidemii do końca czerwca i związanego z tym braku możliwości przeprowadzenia planowanych zajęć, Studio Teatr dokona zwrotu opłat z potrąceniem za zajęcia odbyte w pierwszej połowie marca.

 

Z wyrazami szacunku Iwona Mirońska Gargas wraz z instruktorami Studia Teatr