#Warsztaty_z_Mistrzem 2020 #1 – ZPIT Szczecinianie

Warsztaty z Tańca Narodowego w Studiu Teatr!

Warsztaty z Mistrzami czyli Ewą Ott-Kamińską i Krzysztofem Kamińskim z Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności zdających egzaminy do szkół teatralnych.

Warsztaty odbędą się w dniu 19.06.2020 r. (piątek) w Szczecińskiem Inkubatorze Kultury (tereny zielone na tyłach budynku) w godzinach 17:00 - 20:00.
Koszt warsztatów 100 zł.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY DROGĄ MAILOWĄ (STUDIO.TEATR@WP.PL) LUB POD NUMEREM TELEFONU 509435345

Strój obowiązujący na warsztaty:
Panie - szeroka spódnica do kolan lub sukienka do kolan, czarne leginsy i czarny t-shirt, wygodne obuwie (baletki, tenisówki buty sportowe), oraz związane włosy.
Panowie - ciemne spodnie (nie krępujące ruchów) i czarny t-shirt, wygodne obuwie (baletki, tenisówki buty sportowe)

Klauzula RODO

Dot. Warsztatów z Mistrzem, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 21b/9, 70-100 Szczecin, tel. 509 435 353; e-mail studio.teatr@wp.pl ,posiadające numer REGON: 810850504 i NIP: 9551149926, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanymi przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas Warsztatami z Mistrzem (dalej jako „Warsztaty”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  3. Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Warsztatów, imię i nazwisko opiekuna prawnego (będącego jednocześnie Zgłaszającym) uczestnika Warsztatów (jeśli znajduje zastosowanie), adres zamieszkania Zgłaszającego, numer telefonu oraz adres email uczestnika i/lub Zgłaszającego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i zapisu pracy uczestnika Warsztatów w formie audio i/lub wideo oraz fotografii, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Warsztatach.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.