#Warsztaty_z_Mistrzem 2021 #04

Podwójne #Warsztaty_z_Mistrzem!

12.06.2021 r. Studio Teatr zaprasza aktorów-amatorów, osoby przygotowujące się do egzaminów na wyższe uczelnie teatralne oraz wszystkich chcących sprawdzić swoje predyspozycje aktorskie...

Elementarne zadania aktorskie

...na warsztaty poświęcone elementarnym zadaniom aktorskim. Zajęcia, które poprowadzi aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie Ewa Sobczak.

 

Spotkanie rozpocznie się o 10:15 i potrwa do 12:30.
Zapraszamy chętnych od 14 roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.
Koszt 80 zł.

Taniec Narodowy

...na roztańczone warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie!
Zajęcia z tańców narodowych poprowadzą Ewa Ott-Kamińska i Krzysztof Kamiński.

 

Warsztaty odbędą się w godzinach 13:00-15:00
Zapraszamy chętnych od 14 roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.
Koszt 80 zł.

Zapisy (drogą e-mailową: studio.teatr@wp.pl) trwają do wyczerpania miejsc.
Wszystkie zajęcia odbędą się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury na ul. Wojska Polskiego 90.