16. WNM, komunikat #9 – Protokół z obrad Jury

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

XVI SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA - WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ

W ROKU POETÓW – ROKU POEZJI

SZCZECIN, 23 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 

 

Jury w składzie:

Ewa Sobczak – aktorka, Olga Larsso - aktorka, Zbigniew Jahnz – poeta, po wysłuchaniu 24 recytatorów w kategorii „Szprotek” i 14 z kategorii „Wielorybów” Jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek”

przyznać Wyróżnienia w postaci tomików poezji ufundowanych przez ich autora, Zbigniewa Jahnza:

Aleksandrze Czech z Białegostoku.
Małgorzacie Mielcarek z Kołobrzegu.
Julii Gryczyńskiej z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
Laurze Naklickiej ze Studia Teatr.
Karolinie Korzeniewskiej z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
Paulinie Kruzie z Gryfic.
Jakubowi Majewskiemu  z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.
Aleksandrze Kałuckiej ze Studia Teatr.
Beacie Wasylów z Goleniowa.

 

Trzy równorzędne III Nagrody:

Marii Zarzyckiej ze Studia Teatr – sesja zdjęciowa ufundowana przez Foto Studio Teatr w wysokości 100 zł.
Marii Janczewskiej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej – nagrodą są książki ufundowane przez Studio Teatr.
Kacprowi Bujakowskiemu z Teatru Słowa Proscenium – sesja zdjęciowa ufundowana przez Foto Studio Teatr w wysokości 100 zł.

 

Trzy równorzędne II Nagrody:

Agacie Terebus z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
Nazariemu Bunchukowi ze Studia Teatr.
Oliwierowi Piecuchowi z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

 

Każda z nagrodzonych osób otrzymuje: sesję zdjęciową ufundowaną przez Foto Studio Teatr w wysokości 150 zł. i książkę ufundowaną przez Studio Teatr.

 

Trzy równorzędne I Nagrody:

Sandrze Karwowskiej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej,
Kacprowi Muszyńskiemu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej,
Alicji Kopaczewskiej z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

 

Każda z nagrodzonych osób otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. ufundowaną przez Studio Teatr oraz tomiki poezji ufundowane przez autorów Zbigniewa Jahnza i Wojciecha Czaplewskiego.

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Alicję Czarnuszkę z Polskiego Związku Niewidomych. Nagrodą jest sesja zdjęciowa ufundowana przez Foto Studio Teatr w wysokości 150 zł.
Danutę Łuszczek z Polskiego Związku Niewidomych. Nagrodą jest  sesja zdjęciowa ufundowana przez Foto Studio Teatr w wysokości 150 zł.
Konrada Prilla z Teatru Słowa Poroscenium. Nagrodą jest sesja zdjęciowa ufundowana przez Foto Studio Teatr w wysokości 150 zł.
Majkę Rzepecką z Teatru Słowa Poroscenium. Nagrodą jest zaproszenie do restauracji UNAGI Sushi w wysokości 150 zł.
Dominikę Jarzyńską z Kołobrzegu. Nagrodę finansową w wysokości 150 zł. ufundowało Studio Teatr.

 

Jury przyznało cztery równorzędne Nagrody:

Małgorzacie Wilczewskiej ze szczecińskiego Teatru Słowa Proscenium – zaproszenie do restauracji Ricoria o wartości 200 zł.
Andżelice Felczak ze szczecińskiego Teatru Słowa Proscenium – zaproszenie do salonu kosmetycznego Cameleon o wartości 200 zł.
Kindze Rozkrut ze Studia Teatr w Szczecinie – zaproszenie do salonu kosmetycznego Cameleon o wartości 150 zł i zaproszenie do Teatru Lalek Pleciuga.
Oleksandrze Kovtun z Nieoficjalnego Fanklubu Miłośników Studia Teatr – zaproszenie do salonu kosmetycznego Cameleon o wartości 150 zł i zaproszenie do Teatru Lalek Pleciuga.

 

Ponadto Jury przyznało tytuł Wybitnego Wieloryba i nagrodziło kwotą 750 zł następujące osoby:

Kacpra Rokosza z Tarnowa – fundatorem nagrody jest Biuro Rachunkowe MAGNOLIA
Inez Wilczewską ze Studia Teatr w Szczecinie  – fundatorem nagrody jest Biuro Rachunkowe MAGNOLIA i Sponsor Anonimowy.
Karola Moszczuka ze szczecińskiego Teatru Słowa Proscenium  – fundatorem nagrody jest firma FUTYMA- Systemy Inteligentne oraz Studio Teatr.
Janusza Bąka z Wadowic reprezentującego Polskiego Związku Niewidomych  – fundatorem nagrody jest Beata Woropay-Hordziejewicz, Sponsor Anonimowy oraz Studio Teatr.
Szymona Andrzejewskiego z Gorzowa Wielkopolskiego  – fundatorem nagrody jest Studio Teatr.

 

Jury postanowiło przyznać zwyczajową nagrodę za debiut, i nieoficjalny tytuł „Kijanki” wraz z tomikami poezji Wojciecha Czaplewskiego i Zbigniewa Jahnza Oliwii Rokoszewskiej ze Szczecina.

 

Nagrodę Studia Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XVII Ogólnopolskich Spotkaniach ze Sztuką Słowa WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ, zwalniającą z opłaty akredytacyjnej, otrzymuje Kacper Rokosz z Tarnowa.

 

Nagrody pozaregulaminowe:

W plebiscycie publiczności nagrodę otrzymuje Kacper Rokosz z Tarnowa.
Honorowy tytuł Rekina 16. Ogólnopolskich Spotkań ze Sztuką Słowa – Wiara, Nadzieja, Miłość, otrzymał Marcin Gargas ze Szczecina.
Nagrodę jurora Zbigniewa Jahnza w postaci tomików poezji Wojciecha Czaplewskiego  oraz własnego, za doskonałą interpretację tekstów w języku nie-ojczystym, otrzymują Oleksandra Kovtun i Nazari Bunchuck.

 

 

Iwono i Marcinie, jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestniczenia w przepięknym Święcie Słowa. Za zaproszenie nas do działu w tej pełnej różnorodnych emocji podróży po wyobraźni. Ogromnie dziękujemy za Wasz trud, zaangażowanie i oddanie idei recytacji – spotkania Człowieka z Człowiekiem poprzez Literaturę .

Specjalne słowa podziękowania kierujemy do Iwony Mirońskiej Gargas za wieloletnie oddanie i poświęcenie dla pracy nad rozwojem duchowym młodych ludzi.

 

 

Serdecznie dziękujemy Sponsorom za nagrody. Doceniamy Państwa gest!

Specjalne słowa podziękowania kierujemy też do autorów domowych wypieków i wszystkich osób wspomagających Organizatorów w ich trudnej walce o utrzymanie istnienia tak ważnego na mapie recytatorskiej kraju Konkursu. Ufamy, że Spotkania wrócą do wiosennego terminu i że spotkamy się w maju. Do zobaczenia!