Kurs przygotowujący do egzaminów na kierunki aktorskie

Studio Teatr organizuje intensywny kurs dla osób przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie teatralne. W kursie mogą uczestniczyć także recytatorzy i osoby zajmujące się aktorstwem amatorsko.

Termin: 31.01.- 05.02.2022 r.

Miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, Szczecin, Wojska Polskiego 90

Koszt kursu z pięcioma obiadami i trzema kolacjami: 1100,-

Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.

Ilość godzin: 42

Kurs obejmuje zagadnienia: wprowadzenie do interpretacji wiersza i prozy; interpretację wiersza i prozy; elementarne zadania aktorskie; zadania na tekście; rytmika; tańce narodowe, interpretacja piosenki.

Zajęcia prowadzą specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Termin zgłoszenia upływa z dniem 20.01.2022 r.

Studio Teatr zastrzega sobie prawo odwołania kursu w wypadku małej ilości chętnych.

KARTA ZGŁOSZENIA