17. WNM – Regulamin i karta uczestnika – w roku polskiego romantyzmu

1. XVII Ogólnopolskie Spotkania Ze Sztuką Słowa - Wiara, Nadzieja, Miłość, mają charakter konkursu, w którym uczestniczyć mogą osoby od 14. roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.

2. Konkurs prowadzony będzie bez podziału na kategorie wiekowe, natomiast osobno oceniani będą laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich, laureaci Małego Konkursu Recytatorskiego oraz zdobywcy pierwszej nagrody pozostałych konkursów o zasięgu wojewódzkim -  WIELORYBY,  osobno zaś uczestnicy stawiający pierwsze kroki w tej trudnej dziedzinie sztuki – SZPROTKI. Zapraszamy też do wzięcia udziału w konkursie, w kategorii REKINÓW, jurorów, instruktorów, aktorów i studentów szkół teatralnych (wywodzących się z ruchu recytatorskiego). 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest  przesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. listopada 2022 r., karty zgłoszenia wraz z tekstami utworów prezentowanych na konkursie oraz dokonanie wpłaty akredytacji na konto Studia Teatr. Prosimy o dokładne wypełnianie karty.

4. Wysokość akredytacji dla osób spoza Szczecina wynosi 250 zł. (w tym noclegi, posiłki, udział w warsztatach i imprezach towarzyszących), a dla osób ze Szczecina 150 zł. (w tym posiłki, udział w warsztatach i imprezach towarzyszących) Dla obserwatorów chcących, poza wysłuchaniem prezentacji  recytatorskich, uczestniczyć w warsztatach i imprezach towarzyszących konkursowi, opłata organizacyjna wynosi 50 zł.

 

c

5. Recytator prezentuje dowolnie przez siebie skomponowany repertuar: minimum dwa teksty literackie (różnych autorów) dopuszcza się także kompilację lub collage tekstów, bądź wykonanie łączne utworów. 

6. Od 2021 roku nie ma obowiązku prezentowania przez Uczestników Konkursu tekstów osób duchownych  (np: Karol Wojtyła, Józef Baka, Ignacy Krasicki, Mieczysław Maliński, Wacław Oszajca, Janusz Pasierb, Jerzy Szymik, Józef Tischner, Jan Twardowski). Jednakże, w razie pojawienia się tychże, za najlepszą ich interpretację lub interpretację fragmentu z Biblii Jurorzy mogą przyznać Nagrodę Specjalną Spotkań. 

7. Prezentowane teksty muszą być wcześniej publikowane w wydawnictwach lub pismach literackich. 

8. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, bowiem jego ewidentne przekroczenie może spowodować dyskwalifikację recytatora.

9. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora „Spotkań...” Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prezentacje REKINÓW oceniać będą recytatorzy z kategorii WIELORYBÓW poprzez oddawanie głosu na swojego faworyta.

10. Osobom przyjętym do konkursu zostaną przesłane szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

11. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualny udział w Koncercie Galowym oraz w jego powtórzeniu.

12. Uczestnik „Spotkań...” wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów w celach promocyjnych.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

14. Jury może przyznać Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu polskiego romantyzmu.

15. W konkursie może zostać przyznana nagroda specjalna Kierownika Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

KARTA UCZESTNICTWA
proszę wypełnić po dokonaniu opłaty akredytacyjnej - konieczne zamieszczenie potwierdzenia wpłaty!

2-4. grudnia. 2022.