Zajęcia w sezonie
2021-2022

Lewobrzeże
Inkubator Sektorów Kreatywnych
al. Wojska Polskiego 90
Grupa młodzieżowa początkująca:
poniedziałek, 16:15 - 17:45
poniedziałek, 18:00 - 19:30
Grupa młodzieżowa zaawansowana:
czwartek, 18:45 - 20:15