17. WNM – Komunikat #1, zgłoszenia

Uwaga Recytatorzy planujący przyjazd do Szczecina na XVII Ogólnopolskie Spotkania ze Sztuką Słowa – Wiara, Nadzieja, Miłość!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i bardzo duże zainteresowanie konkursem prosimy o możliwie najszybsze nadsyłanie zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do konkursu decydować będzie kolejność ich przesłania. 

KARTA UCZESTNICTWA
proszę wypełnić po dokonaniu opłaty akredytacyjnej – konieczne zamieszczenie potwierdzenia wpłaty!