18. Szczecińskie Ogólnopolskie Spotkania ze Sztuką Słowa – Regulamin i karta uczestnika

w roku Wisławy Szymborskiej i Kazimierza Przerwy-Tetmajera

1. Organizatorem „…Spotkań…” są: Studio Teatr Iwona Mirońska Gargas, Inkubator Sektorów Kreatywnych i Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
2. XVIII Szczecińskie Spotkania ze Sztuką Słowa mają charakter konkursu, w którym uczestniczyć mogą uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych i studentów województwa Zachodniopomorskiego.
3. Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach:
- Prezentacje recytatorów z klas VII-VIII będą oceniani w jednej kategorii konkursowej
- Prezentacje uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oceniane będą w kategoriach SZPROTEK i WIELORYBÓW.
- Tradycyjnie w konkursie wyróżnia się osobną kategorię Rekinów, w której udział brać mogą jurorzy, instruktorzy, aktorzy i studenci szkół teatralnych (wywodzący się z ruchu recytatorskiego).
4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
- przesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20. listopada 2023 r., karty zgłoszenia wraz z tekstami utworów prezentowanych na konkursie. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej konkursu.
- dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 70 PLN na konto Studia Teatr.
5. Organizator nie zapewnia noclegów. Osobom, które poszukują noclegu proponujemy skorzystanie z oferty Schroniska Młodzieżowego CUMA.
6. Organizator zapewnia obiad (tradycyjnie już będzie to pyszna i kochana przez konkursowiczów pizza) w dniu przesłuchań konkursowych.
7. Recytator prezentuje dowolnie przez siebie skomponowany repertuar: minimum dwa teksty literackie (różnych autorów) dopuszcza się także kompilację lub collage tekstów, bądź wykonanie łączne utworów. W kategorii Szkół podstawowych i SZPROTEK dopuszcza się mówienie dwóch lub więcej wierszy. W kategorii WIELORYBÓW obowiązują minimum dwa teksty w tym obowiązkowo jeden to proza a drugi to poezja (kolejność dowolna), conajmniej jeden z tych tekstów musi być prezentowany po raz pierwszy.
8. Prezentowane teksty muszą być wcześniej publikowane w wydawnictwach lub pismach literackich.
9. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, bowiem jego ewidentne przekroczenie może spowodować dyskwalifikację recytatora.
10. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora „...Spotkań...” Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prezentacje REKINÓW oceniać będą recytatorzy z kategorii WIELORYBÓW poprzez oddawanie głosu na swojego faworyta.
11. Jury przy ocenie prezentacji konkursowych brać będzie pod uwagę:
- dobór repertuaru
- interpretacje tekstów
- kulturę słowa
- ogólny wyraz artystyczny w tym proporcje pomiędzy czasem trwania wiersza i prozy.
12. Osobom przyjętym do konkursu zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące „…Spotkań…” w późniejszym terminie.
13. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualny udział w Koncercie Galowym oraz w jego powtórzeniu.
14. Uczestnik „...Spotkań...” wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów w celach promocyjnych.
15. Zgłaszając się do konkursu pełnoletni Uczestnik/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika konkursu wyraża zgodę na transmisje przebiegu konkursu na kanale YouTube Studia Teatr.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

16. Jury może przyznać Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu Wisławy Szymborskiej lub Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

KARTA
UCZESTNICTWA

proszę wypełnić po dokonaniu opłaty akredytacyjnej - konieczne zamieszczenie potwierdzenia wpłaty!

z przyczyn od nas niezależnych konkurs zostaje przeniesiony na grudzień 🙁
obiecujemy, że nie będziecie marznąć podczas prezentacji konkursowych 😉