18. Szczecińskie Ogólnopolskie Spotkania ze Sztuką Słowa – Regulamin i karta uczestnika

1. XVIII Szczecińskie Ogólnopolskie Spotkania Ze Sztuką Słowa, mają charakter konkursu, w którym uczestniczyć mogą osoby od 14. roku życia. Górnej granicy wieku nie ma.

2. Konkurs prowadzony będzie bez podziału na kategorie wiekowe, natomiast osobno oceniani będą laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich, laureaci Małego Konkursu Recytatorskiego oraz zdobywcy pierwszej nagrody pozostałych konkursów o zasięgu wojewódzkim -  WIELORYBY,  osobno zaś uczestnicy stawiający pierwsze kroki w tej trudnej dziedzinie sztuki – SZPROTKI. Zapraszamy też do wzięcia udziału w konkursie, w kategorii REKINÓW, jurorów, instruktorów, aktorów i studentów szkół teatralnych (wywodzących się z ruchu recytatorskiego).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest  przesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.maja 2022 r., karty zgłoszenia wraz z tekstami utworów prezentowanych na konkursie oraz dokonanie wpłaty akredytacji na konto Studia Teatr. Prosimy o dokładne wypełnianie karty.

4. Wysokość akredytacji:

  • - dla osób spoza Szczecina wynosi 200 zł. (w tym posiłki - obiady i kolacje 12-13.05., śniadania 13-14.05. - udział w warsztatach odbywających się w trakcie konkursu i imprezach towarzyszących).
  • - dla osób ze Szczecina 150 zł. (w tym posiłki - obiad 13.05., kolacje 12-13.05. - udział w warsztatach odbywających się w trakcie konkursu i imprezach towarzyszących).
  • - dla obserwatorów chcących uczestniczyć w warsztatach i imprezach towarzyszących konkursowi, opłata organizacyjna wynosi 50 zł.
  • - dla obserwatorów chcących uczestniczyć w warsztatach i imprezach towarzyszących konkursowi, oraz korzystających z wyżywienia (obiad 13.05., kolacje 12-13.05.) opłata wynosi 100 zł.
  • - dla obserwatorów nie korzystających z warsztatów i wyżywienia wstęp na koncerty konkursowe jest bezpłatny.

5. Organizator nie zapewnia noclegów.

6. Recytator prezentuje dowolnie przez siebie skomponowany repertuar: minimum dwa teksty literackie (różnych autorów) dopuszcza się także kompilację lub collage tekstów, bądź wykonanie łączne utworów. W kategorii SZPROTEK dopuszcza się mówienie dwóch lub więcej wierszy. W kategorii WIELORYBÓW obowiązują minimum dwa teksty z czego jeden to proza a drugi to poezja (kolejność dowolna), conajmniej jeden z tych tekstów musi być prezentowany po raz pierwszy na scenie ogólnopolskiej a drugi nie nie może być tekstem nagrodzonym na innym konkursie ogólnopolskim.

7. Od 2021 roku nie ma obowiązku prezentowania przez Uczestników Konkursu tekstów osób duchownych  (np: Karol Wojtyła, Józef Baka, Ignacy Krasicki, Mieczysław Maliński, Wacław Oszajca, Janusz Pasierb, Jerzy Szymik, Józef Tischner, Jan Twardowski). Jednakże, w razie pojawienia się tychże, za najlepszą ich interpretację lub interpretację fragmentu z Biblii Jurorzy mogą przyznać Nagrodę Specjalną Spotkań.

8. Prezentowane teksty muszą być wcześniej publikowane w wydawnictwach lub pismach literackich.

9. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 7 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, bowiem jego ewidentne przekroczenie może spowodować dyskwalifikację recytatora.

10. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatora „...Spotkań...” Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prezentacje REKINÓW oceniać będą recytatorzy z kategorii WIELORYBÓW poprzez oddawanie głosu na swojego faworyta.

11. Jury przy ocenie prezentacji konkursowych brać będzie pod uwagę:

  • - dobór repertuaru
  • - proporcje pomiędzy czasem trwania wiersza i prozy
  • - interpretacje tekstów
  • - kulturę słowa
  • - ogólny wyraz artystyczny

12. Osobom przyjętym do konkursu zostaną przesłane szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

13. Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualny udział w Koncercie Galowym oraz w jego powtórzeniu.

14. Uczestnik „...Spotkań...” wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów w celach promocyjnych.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

15. Jury może przyznać Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu Wisławy Szymborskiej.

KARTA
UCZESTNICTWA

proszę wypełnić po dokonaniu opłaty akredytacyjnej - konieczne zamieszczenie potwierdzenia wpłaty!

z przyczyn od nas niezależnych konkurs zostaje przeniesiony na grudzień 🙁
obiecujemy, że nie będziecie marznąć podczas prezentacji konkursowych 😉