Herbertiada 2023 #2

Wracamy z Herbertiady z radosnymi nowinami.
Grand Prix konkursu otrzymał nasz wychowanek - reprezentujący szkołę - Karol Moszczuk.
Pierwsza nagroda przypadła w udziale naszej niedawnej recytatorce,  Alicji Kopaczewskiej
Drugą nagrodę otrzymała reprezentująca Teatr Słowa Proscenium Agata Terebus
Do kompletu nagrodzonych dołączyła z wyróżnieniem Magdalena Kasper.

Gratulujemy i dziękujemy za Waszą wspaniałą pracę.
Pragniemy też podziękować naszym pozostałym recytatorom za udane prezentacje!