lato_2022warsztatyskocz z nami na

ZAPISY DO WYCZERPANIA MIEJSC

INFORMACJE DOTYCZĄCE
XXII LETNICH WARSZTATÓW TEATRALNYCH W BARLINKU
TURNUS GRUPY MŁODZIEŻOWEJ (od 14 roku życia)

 

Organizator: STUDIO TEATR IWONA MIROŃSKA-GARGAS
70-100 Szczecin, ul. J. H. Dąbrowskiego 21b/9

TURNUS - 12.08.- 22.08. 2022 r.

Koszt: 2400 zł.

 

W cenie noclegi, pełne wyżywienie, zajęcia warsztatowe oraz wyjścia na plażę i rowery wodne.

 

Płatność w dwóch lub w trzech transzach:
1/ w dwóch transzach:

 

I transza – zadatek 400,- (do 30.05.)
II transza – 2000,- (do 30.06)

 

2/ płatność w trzech transzach:

 

I transza – zadatek 400,- (do 30.05.)
II transza – 1000,-  (do 15.06.)
III transza – 1000,-  (do 30.06.)

 

(W razie potrzeby, w indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość dokonywania wpłat w większej
ilości rat i w innych terminach).

Zajęcia na warsztatach poprowadzą:

1. Iwona Mirońska Gargas (starszy instruktor teatralny Studia Teatr w Szczecinie) – Prezentacja materiałów filmowych dotyczących różnych dyscyplin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem teatru.

2. prof. Józefa Zając-Jamróz (aktorka, reżyser, wykładowca w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie) – „Echa słów - warsztat głosu i dykcji w teatrze”.

3. Olga Larsso (aktorka, reżyser, producent. Absolwentka wydziału aktorskiego warszawskiej Akademii Teatralnej) - „Techniki redukcji stresu. Panowanie nad emocjami a mowa ciała - organiczność w pracy z kamerą. Podstawy gry aktorskiej”.

4. Ewa Krzywicka (choreograf) - „Improwizacje taneczne z elementami rytmiki. Kompozycja sceniczna”.

5. Gustaw Puchała (logopeda) – „Co w słowie piszczy” - dykcja i emisja głosu.

6. Marcin Gargas (instruktor teatralny, kulturoznawca, filozof ) – „Sprawne ciało i umysł ważnym elementem prezentacji recytatorskich - zajęcia ruchowe, relaksacyjne”; rola światła na scenie.

Klauzula informacyjna RODO

Dot. Letnich Warsztatów Teatralnych w Barlinku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 21b/9, 70-100 Szczecin, tel. 509 435 353; e-mail studio.teatr@wp.pl ,posiadające numer REGON: 810850504 i NIP: 9551149926, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanymi przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas Letnimi Warsztatami Teatralnymi w Barlinku (dalej jako „Warsztaty”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Warsztatów, imię i nazwisko opiekuna prawnego (będącego jednocześnie Zgłaszającym) uczestnika Warsztatów (jeśli znajduje zastosowanie), adres zamieszkania Zgłaszającego, numer telefonu oraz adres email uczestnika i/lub Zgłaszającego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i zapisu pracy uczestnika Warsztatów w formie audio i/lub wideo oraz fotografii, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Warsztatach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

PODPISUJĄC UMOWĘ OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO IŻ ZAPOZNALI SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ KLAUZULI RODO ORAZ ZGADZAJĄ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI W NIEJ ZAPISANYMI.

Kierownik warsztatów: Iwona Mirońska Gargas  tel.: 509 43 53 53
Miejsce zakwaterowania: Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 tel. 95-746 21 35
Warunki pobytu: pokoje pięcioosobowe, czteroosobowe i trzyosobowe - przy każdym pokoju łazienka.
(zapraszamy na stronę internetową BOK- pokoje gościnne)

Wyżywienie:  wszystkie posiłki na miejscu, dodatkowo możliwość korzystania z kuchni (dla wegan, wegetarian i osób z dietą bez glutenu i laktozy odrębne posiłki).

Poza zajęciami warsztatowymi typowa rekreacja wakacyjna: pływanie, opalanie się, korzystanie z rowerów wodnych - pod opieką ratowników oraz instruktorów.

Dojazd we własnym zakresie. Informacja dla osób zainteresowanych grupowym wyjazdem: w dniu rozpoczęcia każdego turnusu chętni do wspólnego podróżowania autobusem firmy Paan-bus spotykają się na placu przy ulicy Dworcowej na przeciwko Poczty Głównej w Szczecinie, przy torach tramwajowych linii 3 i 6. Cena biletu około 20 zł. Informacje odnośnie godziny odjazdu autobusu podamy na stronie internetowej ST w późniejszym terminie.

 

Na prośbę zainteresowanych wystawiamy fakturę. Prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury na adres mailowy: studio.teatr@wp.pl

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą na warsztaty: legitymacji szkolnej; dowodu osobistego; podstawowych leków; stroju do ćwiczeń; notatnika, długopisu, dwóch ręczników i ręcznika plażowego.

 

Podpisaną i prawidłowo wypełnioną umowę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach!

Barlinkowe filmy

Uczestnicy o warsztatch

więcej opinii o warsztatach w Barlinku znajdziesz _TU_ lub na naszej stronie FB w zakładkach _RECENZJE_ oraz _SPOŁECZNOŚĆ_

LETNIE WYJAZDOWE WARSZTATY TEATRALNE W BARLINKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

TERMIN: 12-23.08.2022
KOSZT: 2200 zł.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

WSZYSTKIE INFORMACJE JUŻ NIE BAWEM!