ZAPRASZAMY NA ZIMOWE WARSZTATY DO BARLINKA!
29.01.- 04.02.2022 r.

NOWOŚĆ! INTENSYWNE WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW DO SZKÓŁ TEATRALNYCH
Wznawiamy też cykl warsztatów dla recytatorów przygotowujących się do konkursów - zwłaszcza do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

Przed nami XI Zimowe Warsztaty Recytatorsko-Teatralne w Barlinku organizowane przez Studio Teatr.
Już w najbliższe ferie zimowe dla województwa zachodniopomorskiego (które odbędą się w pierwszej połowie lutego) jedziemy do Barlinka. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach: recytatorskiej i teatralnej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Ilość miejsc ograniczona!

Grupa przygotowawcza do egzaminów do szkół teatralnych

Koszt kursu z noclegami i wyżywieniem: 1550,-
Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.

 

Ilość godzin: 64

 

Kurs obejmuje zagadnienia: wprowadzenie do interpretacji wiersza i prozy; interpretację wiersza i prozy; gest psychologiczny; elementarne zadania aktorskie; zadania na tekście; dykcja i emisja głosu; rytmika; tańce narodowe.
Zajęcia prowadzą specjaliści z poszczególnych dziedzin.
Termin zgłoszenia upływa z dniem 10.01.2022 r.

 

Studio Teatr zastrzega sobie prawo odwołania kursu w wypadku małej ilości chętnych.

Grupa #Recytatorzy_ST

Prowadzący zajęcia indywidualne: Iwona Mirońska Gargas i Marcin Gargas

Koszt warsztatów z noclegami i wyżywieniem: 1200,-
Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.

 

Ilość godzin: 38 godzin zajęć grupowych oraz zajęcia indywidualne wg potrzeb uczestnika.
Warsztaty obejmują zagadnienia: wprowadzenie do interpretacji wiersza i prozy; interpretację wiersza i prozy – praca w grupie oraz praca indywidualna z instruktorem; dykcja i emisja głosu; gest psychologiczny; tańce narodowe; materiały filmowe dotyczący teatru.

 

Studio Teatr zastrzega sobie prawo odwołania kursu w wypadku małej ilości chętnych.

Dokumenty do pobrania
 

Umowa na warsztaty - wersja do wypełnienia elektronicznego lub ręcznego.

Karta zgłoszenia i regulamin warsztatów - wersja do wypełnienia elektronicznego.

Klauzula informacyjna RODO

Dot. Zimowych Warsztatów Teatralnych w Barlinku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 21b/9, 70-100 Szczecin, tel. 509 435 353; e-mail studio.teatr@wp.pl ,posiadające numer REGON: 810850504 i NIP: 9551149926, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanymi przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas Zimowymi Warsztatami Teatralnymi w Barlinku (dalej jako „Warsztaty”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  3. Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Warsztatów, imię i nazwisko opiekuna prawnego (będącego jednocześnie Zgłaszającym) uczestnika Warsztatów (jeśli znajduje zastosowanie), adres zamieszkania Zgłaszającego, numer telefonu oraz adres email uczestnika i/lub Zgłaszającego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i zapisu pracy uczestnika Warsztatów w formie audio i/lub wideo oraz fotografii, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Warsztatach.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

Organizator:
STUDIO TEATR
70-100 Szczecin, ul. J. H. Dąbrowskiego 21b/9

 

Kierownik warsztatów: Iwona Mirońska Gargas  tel.: 509 43 53 53
Miejsce zakwaterowania: Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 tel. 95-746 21 35
Warunki pobytu: pokoje pięcioosobowe, czteroosobowe i trzyosobowe - przy każdym pokoju łazienka.
(zapraszamy na stronę internetową BOK- pokoje gościnne)

Wyżywienie:  wszystkie posiłki na miejscu (dla wegan, wegetarian i osób z dietą bez glutenu i laktozy odrębne posiłki), dodatkowo możliwość korzystania z kuchni.

Dojazd we własnym zakresie.
Informacja dla osób zainteresowanych grupowym wyjazdem: chętni do wspólnego podróżowania autobusem firmy Paan-bus spotykają się na placu przy ulicy Dworcowej na przeciwko Poczty Głównej w Szczecinie, przy torach tramwajowych linii 3 i 6. Cena biletu około 16 zł. Informacje odnośnie godziny odjazdu autobusu podamy na stronie internetowej ST w późniejszym terminie.

Mapy
 

Miejsce zbiórki i odjazdu autobusu Paan Bus

Miejsce przeprowadzenia warsztatów