100 wierszy na 100 lat niepodległości #2

Aby czytać i mówić wiersze polskich autorów nie potrzebujemy żadnych okazji. Jednak w roku, w którym świętujemy 100-lecie niepodległości, recytatorzy Studia Teatr chcą uczcić ten piękny jubileusz przypominając sto wierszy wybranych z ogromnej plejady arcydzieł ...

100 wierszy na 100 lat niepodległości

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę   zachęcam wszystkie osoby związane z amatorskim ruchem recytatorskim, aby zechcieli włączyć się w radosne obchody  tego wydarzenia w sposób najbardziej adekwatny do tego, czym się zajmujemy.  ...