...to sztuka opierająca się na tańcu i ruchu. Jest ona wyjątkowym sposobem na spotkanie z samym sobą i z drugim człowiekiem. Nasza psychika jest nierozerwalnie związana z naszym ciałem i wyraża się w jego postawie, gestach oraz ruchach. Taniec terapeutyczny pozwala w nietypowy sposób zadawać sobie pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi w sobie i w naszym otoczeniu.
Wszystko co żywe jest w ruchu. Poprzez ruch wyrażamy życie, a każdy jego element składa się na niepowtarzalny taniec. Nie trzeba umieć tańczyć aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach choreoterapii, ponieważ ich celem jest poszukiwanie i uzyskiwanie świadomości samego siebie oraz tego co nas dotyczy i otacza; poznawanie własnych możliwości i czerpanie z drzemiących w nas zasobów. Odkrywanie siebie poprzez choreoterapię zaczyna się od świadomości własnego oddechu, jego tempa i rytmu naszego ruchu. Wpływa to na zwiększenie poczucia wiary we własne siły, uruchamia poczucie możliwości decydowania o nas samych (od nas zależy każdy nasz ruch), mocy i adekwatności, dzięki czemu uczestnik zajęć pobudza swój twórczy potencjał, budzi inspiracje, intuicję, motywację.

Zajęcia z choreoterapii to rozwój nie tylko w życiu osobistym ale też zawodowym! Zapraszamy każdego kto interesuje się tańcem, improwizacją taneczną, teatrem lub poszukuje swojej drogi w życiu.

Sprawdź koszt zajęć