TSP powstał we wrześniu 1993 roku, z inicjatywy Iwony Mirońskiej Gargas, pod nazwą Młodzieżowa Grupa Teatralna Proscenium. Jego pierwszą siedzibą był szczeciński Klub Garnizonowy mieszczący się przy ulicy Wawrzyniaka 5. Pracowaliśmy tam trzy lata, powoli wypracowując formułę grupy. Efektem naszej pracy w tamtym czasie był pierwszy, trzydziestominutowy, spektakl teatru poezji "W ziemi jest wszystko" oparty na tekstach ludowego poety z lubelszczyzny - Jana Pocka, spektakl "Pies, wilk i my, czyli co żołnierz miał z trzech groszy. Krotochwila wielce starodawna w trzech odsłonach" oraz kolejny spektakl poetycki „Z przekory czasu wciąż jesteśmy”. Z dwiema pierwszymi realizacjami jeździliśmy na przeglądy teatralne do Torunia, Modlina i Przemyśla przywożąc nagrody. Startowaliśmy też, z powodzeniem, w konkursach recytatorskich. Przygodę TSP z recytacją zainaugurowały sukcesami Sylwia Pietrzykowska i Eliza Fedorczuk.Pierwszy skład naszej grupy tworzyli: Eliza Fedorczuk, Magdalena Gromada, Małgorzata Siemaszko, Małgorzata Kupis, Marcin Dąbrowski, Mariusz Zaniewski i dziewięcioletni wówczas Marcin Gargas biorący udział we wszystkich programach okolicznościowych, towarzyszący nam od dnia powstawania zespołu.
Od września 1996 roku Proscenium rozpoczęło kolejny etap pracy zmieniając siedzibę i przenosząc się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu.Co pięć lat Proscenici spotykają się na zjazdach rocznicowych. W 2008 roku podczas spotkania z okazji 15-lecia działalności zespołu podjęta została decyzja o zmianie nazwy z Młodzieżowej Grupy Teatralnej Proscenium na Teatr Słowa Proscenium. W ciągu tych lat zmieniali się uczestnicy zajęć. Kandydaci do zespołu uczyli się Sztuki Słowa od starszych, bardziej doświadczonych Proscenitów. Jedni stawali się członkami TSP, inni po kilku miesiącach bądź latach współpracy rozstawali się z nami. Z osobami, które zostały przyjęte do grupy zrealizowaliśmy ponad 30 spektakli i programów poetyckich, braliśmy udział w ponad 170 konkursach recytatorskich na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskich. Łącznie recytatorzy z TSP zdobyli ponad 350 nagród i wyróżnień. Największą ich ilość zgromadzili: Marcin Gargas i Daniel Janicki. Największy nasz sukces to zdobycie przez Dawida Dziarkowskiego tytułu Grande Prix 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 25. Proscenitów pomyślnie zakończyło egzaminy do wyższych szkół teatralnych.Do końca roku kulturalno-oświatowego 2015/2016 Teatr Słowa Proscenium liczy 69. Członków, w tym 5. aktywnie działających. 4 osoby posiadają status Członka Honorowego TSP.
     „Proscenium" to zespół, dla którego od początku istnienia żywe słowo stanowi fundament wszelkich działań teatralnych. Jest ono najważniejszym środkiem wypowiedzi scenicznej. Odzwierciedleniem tego są widowiska poetyckie - bardzo oszczędne w formie, gdyż tekst podawany przez młodych recytatorów wysuwa się na plan pierwszy spektaklu. Uważamy bowiem, powtarzając za Arystofanesem, że ,,w słowie siła tej sztuki i w nim jej zaleta”. Autorzy, po utwory których najczęściej sięgają Proscenici to: Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Bolesław Leśmian, Zbigniew Herbert, Jan Paweł II, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, Tadeusz Nowak, Wiesław Myśliwski, Umberto Eco, Bogumil Hrabal, Antoni Czechow i Fiodor Dostojewski.
     Wielkim autorytetem i niedościgłym wzorem Proscenitów jest - założony przez Mieczysława Kotlarczyka i funkcjonujący w połowie XX wieku w Krakowie - Teatr Rapsodyczny, w którym grał młody Karol Wojtyła. Program tego teatru i jego założenia inspirowały i nadal inspirować nas będą do pracy nad Słowem.