22 Mar

Komunikat w sprawie zajęć w marcu i kwietniu 2020 #1

Szanowni Państwo!

W związku z przedłużającym się przymusowym, niezależnym od nas, okresem zawieszenia działalności w Studiu Teatr oraz pragnąc uniknąć aneksowania umów, podjęliśmy decyzję o odpracowaniu zaległych zajęć w jednym lub w dwóch blokach – zależnie od daty zniesienia zakazu  gromadzenia się w miejscach publicznych.

Read More

12 Mar

Marcowe zajęcia w ST

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta i Kuratorium Oświaty o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych oraz innych imprez o charakterze zbiorowym/masowym, informujemy iż zmuszeni jesteśmy zawiesić zajęcia w ST.
Planowany termin kolejnych zajęć grupowych to 30 i 31.03 2020 r.

Read More

Facebook
YouTube
Instagram