Informacje dla grupy 4 #1

Uwaga uczestnicy zajęć grupy 4. Dziś (23.06.2021) zajęcia poprowadzi Pani Magdalena Idenka, nauczyciel ze szkoły muzyki Artyz. Będą to zajęcia rytmiczne. Prosimy o punktualność i sumienną pracę. Na następny tydzień prosimy wszystkich o zapoznanie się ...