PROTOKÓŁ Z II WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~
SZCZECIN, 7-8 MAJA 2005 ROKU.

 

Jury w składzie:
Krystyna Maksymowicz – aktorka, logopeda
Dagny Koczorowska – aktorka
Sylwia Pietrzykowska – recytatorka

 

po wysłuchaniu 26 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”
postanawia:

 

W kategorii “Szprotek” przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

– Tomaszowi Owsikowi - Szczecin
– Annie Kujawie - Smolnica ,Gimnazjum Publiczne
– Klaudi Lewandowskiej - Szczecin , MOK
– oraz przyznać trzy równorzędne Nagrody:
– Adrianowi Kilan - Świdwiński Ośrodek Kultury
– Karolinie Haraszczuk - Szczecin Gimnazjum nr 35
– Oldze Borowczak - Świdwiński Ośrodek Kultury

 

W kategorii “Wielorybów” przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

– Magdalenie Krause - Szczecin MOK
– Adrianowi Fatydze - Wrzosowo
– Marcie Zarzecznej - Szczecin Gimnazjum nr 42
– Irenie Słowik – Karlino LO
– oraz przyznać nagrody:
III Nagrodę Alicji Czarnuszce - Szczecin Polski Związek Niewidomych
II Nagrodę Magdalenie Kozubek – Złocieniecki Ośrodek Kultury
I Nagrodę Elżbiecie Cyrulewskiej - Szczecin MOK.

 

Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe, w tym tomik poezji ks. Jana Twardowskiego
z dedykacją autora

 

Nagrodę Główną Konkursu w wysokości 1000 zł. za collage tekstów ks. Jana Twardowskiego
“Do albumu poraz drugi”, “Kiedy mówisz”, “***”(Miłość przychodzi odchodzi) otrzymuje
Alicja Czarnuszka
Fundatorem wszystkich nagród jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei
i miłości.

 

Krystyna Maksymowicz
Dagny Koczorowska
Sylwia Pietrzykowska

Szczecin, dnia 08.05.2005

PROTOKÓŁ Z III WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~
SZCZECIN, 13-14 MAJA 2006 ROKU.

 

Jury w składzie:
Iwona Korab-Kowalsjka – instruktor teatr. ZKP
Henryk Gęsikowski – aktor
Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 16 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”
postanawia:

 

W kategorii “Szprotek”:
przyznać tytuł Laureata następującym recytatorom:

 

• Jakubowi Kłeczkowi - MOK Szczecin
• Bartoszowi Mazurkewiczowi - Mieszkowice, Parafia Rzymskokatolicka

 

W kategorii “Wielorybów”
przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

• Emili Gumnej - Szczecin Gimnazjum nr 22
• Wojciechowi Koladyńskiemu - Nowogad II LO
• Magdalenie Kozubek – Szczcin
• Marcie Zarzecznej - MOK Szczecin

 

oraz przyznać tytuł Laureata:

 

• Elżbiecie Cyrulewskiej - Szczecin MOK
• Monice Żukowskiej - MOK Szczecin
Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp.
Metropolitę Szczecińsko-Kanieńskiego Zygmunta Kamińskiego oraz prez Miejski
Ośrodek Kultury w Szczecinie
Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 500 zł. ufundowaną przez Miejski
Ośrodek Kultury w Szczecinie otrzymuje Elżbieta Cyrulewska za interpretację
wiersza "Do Boga" Ignacego Krasickiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary,
nadziei i miłości.

 

Iwona Korab-Kowalska
Henryk Gęsikowski
Marcin Gargas

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z IV WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 12-13 MAJA 2007 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Leszek Gołdyn – polonista

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 19  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii “Szprotek” wyróżnić:

 

Anitę Skrzekut ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury Natalię Bardzińską z Suchania

Michalinę Mirecką z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Magdalenę Biały z II LO w Nowogardzie

Jury nie przyznało II i III Nagrody. I Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

 

Kamili Kulczewskiej ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało wyróżnienie

 

Jakubowi Kłeczkowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

III Nagrodę ex equo otrzymują:

Klaudyna Lewandowska ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz Sebastian Dudała z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Jury II Nagrody nie przyznało

 

I Nagrodę ex equo otrzymują:

Elżbieta Cyrulewska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Alicja Czarnuszka z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie Łukasz Głuchowski ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz

Emilia Gumna z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp.

Metropolitę Szczecińsko-Kanieńskiego Zygmunta Kamińskiego, przez Miejski

Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz przez Centrum Filmowe HELIOS

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości jednego tysiąca złotych  ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację wiersza Jana Pawła II  otrzymuje Łukasz Głuchowski ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości.

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z V WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 9-10 MAJA 2008 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 30  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii “Szprotek” wyróżnić:

 

Natalię Bardzińską z Suchania

Daniela Janickiego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Nikolę Klepacz z Publicznego Gimnazjum w Karsku

Michalinę Mirecką z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Wiwianę Południak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Piotra Rutkowskiego ze Szczecina

 

 

 • Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

Justynie Płaczek z II LO w Nowogardzie.

 

 • Nagrodę otrzymują:

Małgorzata Bieńkowska ze Świdwińskiego Domu Kultury Katarzyna Cyrulewska z Rurzycy.

 

 • Nagrodę otrzymuje:

Aleksandrę Chawziuk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury  I Nagrodę przyznało  Elżbiecie Cyrulewskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie (otrzymuje kwotę w wysokości dwustu sześćdziesięciu zł. ufundowaną przez  J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko- Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego

 

II Nagrodę otrzymał Sebastian Dudała z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie (otrzymuje kwotę w wysokości dwustu zł. ufundowaną przez  J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko -Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego)

 

Wyróżnieni w kategorii Szprotek otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko -Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego oraz  przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację utworów ks. Jana Twardowskiego  otrzymują Elżbieta Cyrulewska (MOK Szczecin) - pięćset złotych i Małgorzata Bieńkowska (Świdwiński Ośrodek Kultury) -  pięćset złotych.

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z VI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 8-9 MAJA 2010 ROKU

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Marcin Gargas – recytator, kulturoznawca

 

 

Po wysłuchaniu 24 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii „Szprotek” wyróżnić:

 

Katarzynę Zawadzką z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Agnieszkę Piotrowicz z II LO w Nowogardzie

Patrycję Bawernę z ZS nr 2 w Szczecinie

Karolinę Konieczną, Joannę Wilczyńską i Nikol Górską z Kamieńskiego Domu Kultury

 

 • Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

Agnieszce Gryczan ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz

Justynie Jeleń z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

 • Nagrodę jury przyznało:

Rafałowi Majkowskiemu ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

 • Nagrody jury nie przyznało.

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało Wyróżnienie Paulinie Sobczak z LO w Czaplinku.

 

Jury postanowiło nie przyznać II i III Nagrody.

 

Laureatami I Nagrody zostali:

Dawid Dziarkowski  z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz  Wojciech Koladyński z Nowogardu.

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 1100 złotych ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację utworu „Samotność” ks. Jana Twardowskiego  otrzymuje Wojciech Koladyński z Nowogardu.

 

 

 

Nagrodzeni w kategorii Szprotek otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

Nagrodzeni w kategorii Wielorybów otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez  Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

Wszyscy wyróżnieni otrzymują tomiki poezji Ewy Marii Wojtasik wraz z autografem autorki ufundowane przez Poetkę.

 

Ponadto jury dostrzegając i doceniając zaangażowanie  instruktorów w pracę z recytatorami i dziękując wszystkim za ich starania przyznało Nagrody  instruktorskie o wartości 200 zł ufundowane przez panią Ewę Urbanowicz z Salonu Kosmetycznego i Fryzjerskiego Kameleon. Otrzymują je Panie: Barbara Radzikowska i Iwona Mirońska Gargas.

 

Julia Pińkowska, najmłodsza recytatorka prezentująca swoje pozakonkursowe interpretacje, otrzymuje upominek książkowy: „Nowele” Bolesława Prusa.

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

Szczecin, dnia 09.05.2010 r.

PROTOKÓŁ Z VII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 14-15 MAJA 2011 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Sylwia Witkowska – recytator

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 20  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

Annę Piotrowską z II LO w Nowogardzie

Katarzynę Zawadzką z 10 Gimnazjum w Szczecinie

 

Wyróżnione otrzymują zestawy upominkowe: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

III Nagrodę w kategorii “Szprotek” otrzymuje:

Szymon Roszak ze Studia Promocji Sztuki Artyz

Szymon otrzymuje zaproszenie do Włoskiej Restauracji AVANTI, zaproszenia do

Multikina oraz stypendium o wartości 150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.

 

II Nagrodę w kategorii “Szprotek” otrzymują:

Wanda Czarnyszewicz z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie

Barbara Lamprecht z 6 Gimnazjum w Szczecinie nagrodzone otrzymują: nagrodę pieniężną w wysokości po100 zł ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz zaproszenie do Restauracji Pizza-Hut. Barbara Lamprecht  otrzymuje dodatkową nagrodę w postaci stypendium   o wartości 150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.

 

I Nagrodę w kategorii „Szprotek”  jury przyznało:

Nikoli Górskiej ze Studia Promocji Sztuki Artyz

Nikol otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwustu) ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,  zaproszenie do Multikina oraz stypendium o wartości  150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie  w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.  w kategorii “Wielorybów wyróżnić:

 

Marię Czaplewską z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.

Marysia otrzymuje zestaw: klawiaturę plus mysz bezprzewodową ufundowaną przez Szczecińskie Centrum Komputerowe oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Alicję Czarnuszkę z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie. Alicja otrzymuje zaproszenia do Multikina oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Joannę Cieśluk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

Joasia otrzymuje zaproszenia do Multikina oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Trzeciego miejsca  Jury nie przyznało.

 

II Nagrodę w kategorii “Wielorybów” otrzymują:

Aleksandra Chawziuk z  Teatru Słowa Proscenium  z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz Grzegorz Wocial ze Szczecina.

Nagrodzeni otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po150zł  ufundowaną przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

I Nagrodę w kategorii “Wielorybów” jury przyznało  Danielowi Janickiemu  z Teatru Słowa Proscenium z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Daniel otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300  zł  ufundowaną przez

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz zaproszenia do Multikina.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez J.E. Ks. Abp. Metropolitę SzczecińskoKamieńskiego Andrzeja Dzięgę, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Aleksandra Chawziuk za interpretację tekstu Karola Wojtyły „Myśl jest przestrzenią dziwną” oraz Daniel Janicki  za interpretację wiersza  ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi” obydwoje z  Teatru Słowa Proscenium. Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.

 

 

Nagrodę Specjalną w postaci albumu ufundowanego przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury za piękny powrót do Słowa otrzymuje Pan Grzegorz Wocial ze Szczecina.

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Wykonawcom i Organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs, tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa, staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z VIII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 12-13 MAJA 2012 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Agnieszka Lisowska

Sylwia Witkowska Marcin Gargas

Andrzej Supłat

 

 

Po wysłuchaniu 24  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

 

Macieja Pikułę z II LO w Nowogardzie Aleksandrę Sawicką z  II LO w Stargardzie

Zuzannę Zawadkę ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie

Lenę Cerzniewską z Wielgowa

Małgorzatę Fatalską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

wyróżnieni otrzymują zaproszenia do Restauracji Pizza Hut oraz upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

W kategorii „Szprotek” przyznać trzy równorzędne nagrody, które otrzymują:

 

Klaudia Raszkiewicz z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Magdalena Gładysiewicz ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie  i Anna Słomka z Parłowa

Wyróżnione otrzymują  zaproszenia do Multikina, książki ufundowane przez JE Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę, oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

 

W kategorii “Wielorybów” jury wyróżniło:

 

Pana Czesława Kaszubika z Centrum Kultury w Koszalinie

Pan Czesław otrzymuje  książki ufundowane przez J

E Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę, oraz zestaw upominków  ufundowany  przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

 

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody, które otrzymują:

Hanna Komorzycka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Daniel Janicki z  Teatru Słowa Proscenium  z Miejskiego Ośrodka Kultury Szymon Roszak ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie Sebastian Magdziński z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

Nagrodzeni otrzymują  nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł  ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie  oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez JE Ks. Abp. Metropolitę SzczecińskoKamieńskiego Andrzeja Dzięgę, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Ida Górska z Świdwińskiego Ośrodka Kultury za interpretację tekstu ks. Jana Twardowskiego „Preludium deszczowe” oraz  Szymon Roszak ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie  za interpretację wiersza

„Szukałem” ks. Jana Twardowskiego.

Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł oraz książki.

 

Ponadto:

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XVII Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych w wysokości 240 zł, otrzymuje za dbałość o piękno polskiego słowa Agnieszka Gryczan ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

 

Nagrodę Specjalną przyznaje także Studio Promocji Sztuki ARTYZ w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne zajęcia teatralne, która otrzymuje Klaudia Raszkiewicz z gimnazjum nr 10 w Szczecinie.

 

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za niezwykle wysoki i wyrównany poziom recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z przyjemnością. Konieczność nagrodzenia wąskiego grona uczestników, była dla nas wielkim wyzwaniem. Tym samym zwracamy się z prośbą do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Pani Alicji Betki, o rozważenie – w wypadku powtórzenia się takiej sytuacji – możliwości uhonorowania nagrodami, bądź też wyróżnieniami, wszystkich wykonawców. Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

 

 

Widząc troskę z jaką Organizatorzy propagują piękno Słowa i przyłączają się do apelu Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej zawartego w regulaminie  57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wyrażamy ubolewanie nad zbyt małym zainteresowaniem wydarzeniami pozakonkursowymi wśród uczestników.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń  od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania.

 

Szczecin, dnia 12-13.05.2012 r.

PROTOKÓŁ Z IX WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 11-12 MAJA 2013 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

ks. Andrzej Supłat

Andrzej Oryl

Marcin Gargas

 

 

 

Po wysłuchaniu 31  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

 

Agnieszkę Chmarę z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Małgorzatę Fatalską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Lindę Wojterę z Artyz-Teatr w Szczecinie ponadto Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Pana Marka Dunieckiego z Dobrej Szczecińskiej, za szczere środki wyrazu artystycznego.

 

wyróżnieni otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

 

 

W kategorii „Szprotek” przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

Miejsce trzecie – Anna Milińska z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Miejsce drugie – Aleksandra Stachowicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Miejsce pierwsze – Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie

 

wszyscy nagrodzeni otrzymują zaproszenia na kolację do restauracji Avanti ufundowane przez Pana Zbigniewa Sasa oraz podwójne bilety na wybrany seans filmowy w sieci kin Multikino. Dodatkowo nagrodzeni pierwszym i drugim miejscem otrzymują książki ufundowane prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie i wyróżnienie specjalne:

 

wyróżnienie otrzymuje Martyna Łazarz z XI LO w Szczecinie

wyróżnienie specjalne, dla najmłodszego „Wieloryba” w historii konkursu otrzymuje Julia Pińkowska z Artyz-Teatr w Szczecinie

 

Wyróżnione otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Szczecin a także linoryty ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. Julia otrzymuje również  książki ufundowanie prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody, które otrzymują:

 

Klaudyna Lewandowska ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

Nikol Górska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Hanna Komorzycka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Daniel Janicki z Miejskiego Ośrodka Kultury  w Szczecinie Sebastian Magdziński z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Nagrodzeni otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł oraz linoryty ufundowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Klaudyna Lewandowska z Świdwińskiego Ośrodka Kultury za interpretację tekstu ks. Jana Twardowskiego „Opuszczającym świat” oraz  Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie za interpretację wiersza „Zdarza się” Romana Indrzejczyka. Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł oraz książki.

 

Ponadto:

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XVIII, pełnoletnim, Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych w wysokości 240 zł, otrzymuje za dbałość o piękno polskiego słowa Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie.

Nagrodę Specjalną przyznaje także Artyz-Teatr w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne zajęcia teatralne, która otrzymuje Agnieszka Chmara z gimnazjum nr 9 w Szczecinie.

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w spotkaniu i rozmowie z Jurorami.

 

Szczecin, dnia 11-13.05.2013 r.

PROTOKÓŁ Z X WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 24-25 MAJA 2014 ROKU.

 

 

 

 

 

 

 

Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

 

 

po wysłuchaniu 31 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”  postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” wyróżnić:

 

Michała Andrysiaka z II LO w Nowogardzie

Annę Milińską z XIII LO w Szczecinie

Małgorzatę Wilczewską ze Studia Teatr w Szczecinie

 

Wyróżnione osoby otrzymują upominki ufundowane przez  Urząd Miasta Szczecin.

 

 

W kategorii „Szprotek” jury przyznało:

 

I Nagrodę Aleksandrze Stachowicz z MOK w Szczecinie, która otrzymuje upominek ufundowany przez

MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego

 • Nagrodę Marii Spirin z Gimnazjum w Czaplinku
 • Nagrodę Lenie Cerzniewskiej z MOK w Szczecinie

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymują zaproszenia na kolację do restauracji Avanti ufundowane przez Pana

Zbigniewa Sasa. Dodatkowo nagrodzeni otrzymują książki ufundowane prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

 

Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie

Wojciechowi Koladyńskiemu z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie

Klaudynie Lewandowskiej ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury Bartoszowi Pietruszce z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Danucie Tymeckiej z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie Klaudii Hanusewicz z MOK w Szczecinie

 

Wyróżnieni otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o. oraz książki ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii „Wielorybów” jury postanowiło przyznać:

 

 • Nagrodę Hannie Komorzyckiej z Teatru Słowa Proscenium w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł oraz nagrodę ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego

 

 • Nagrodę Lindzie Wojterze z Teatru Słowa Proscenium w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł,  nagrodę ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego oraz książkę ufundowaną prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 • Nagrodę Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł oraz książkę ufundowaną prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną, jury postanowiło przyznać dwóm recytatorkom ex aequo:

 

Hannie Komorzyckiej i Aleksandrze Paprockiej. Nagrodzone  recytatorki otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset złotych każda) oraz  książki ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

Ponadto przyznano:

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XIX Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych. Nagrodę tę otrzymuje Maria Spirin.

 

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XI Wojewódzkich  Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~,  a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych. Nagrodę tę otrzymuje Aleksandra Paprocka .

 

Nagrodę Specjalną przyznaje także Studio Teatr w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne  zajęcia teatralne. Nagrodę tę otrzymuje Małgorzta Wilczewska.

 

 

Jury bardzo dziękuje Uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w imprezach towarzyszących Spotkaniom i w  rozmowie z Jurorami.

 

 

Jury:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

Szczecin, dnia 25.05.2014 r.

PROTOKÓŁ Z XI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 23-24 MAJA 2015 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

 

 

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów w dwóch kategorii „Szprotki” i 12 w kategorii „Wieloryby” jury postanawia:

 

 

 

W kategorii „Szprotek” przyznać tytuł Laureata:

 

 • Annie Patalan z Grupy Artystycznej Wypożyczalnia Skrzydeł w Czaplinku
 • Ilonie Pawlikowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie
 • Michałowi Andrysiakowi z II LO w Nowogardzie
 • Lenie Cerzniewskiej z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie
 • Julii Giżyckiej z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie
 • Jagodzie Lis z Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymują otrzymują upominki ufundowane przez PAZIM Spółka z o.o., książki …. „Próba czytania” ufundowane przez autora Wojciecha Czaplewskiego oraz po 50 zł. Nagrody pieniężne ufundował dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

 

Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie, która otrzymała 100 zł ufundowane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz Emilii Hadrzyńskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, która otrzymała również 100 zł ufundowane przez anonimowego sponsora. Ponadto obie Panie otrzymują  książki …. „Próba czytania” ufundowane przez autora Wojciecha Czaplewskiego.

 

Jury przyznało pięć równorzędnych tytułów Laureata. Otrzymują je:

 • Jan Ciesielski z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie, który otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz zaproszenie do Opery na Zamku
 • Małgorzata Wilczewska ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz talon na zabieg kosmetyczny wartości 70 zł. ufundowany przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego
 • Małgorzata Fatalska z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie. Otrzymuje ona 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz talon na zabieg kosmetyczny wartości 70 zł. ufundowany przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego
 • Julia Pińkowska ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz zaproszenie do Opery na Zamku
 • Hanna Komorzycka z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę w postaci zabiegu kosmetycznego wartości 170 zł ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego oraz zaproszenie do Opery na Zamku.

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 750 zł, za interpretację tekstu „Obrazy Kliniczne. Po roku.” Jerzego Szymika otrzymuje Hanna Komorzycka.

 

Ponadto Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XII Wojewódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~,  a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Szczepan Czaplewski z Teatru Kontakt w Kołobrzegu.

 

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia na miesięczne, darmowe zajęcia teatralne otrzymuje Natalia Nafalska. Wartość nagrody 180 zł.

 

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w spotkaniu i rozmowie z Jurorami.

 

Szczecin, dnia 24.05.2015 r.

PROTOKÓŁ Z XII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 14-15 MAJA 2016 ROKU.

Jury w składzie:

Karina Krzywicka

Marcin Gargas

ks. Andrzej Supłał

 

Po wysłuchaniu 16 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 13 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

 • Katarzynie Gabryś z Gimnazjum w Czaplinku
 • Inez Wilczewskiej z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie
 • Adriannie Budysz ze Studia Teatr w Szczecinie

W kategorii "Wielorybów” jury wyróżniło:

Wyróżnione osoby otrzymują książki ufundowane przez Wydawnictwo „Znak”.

 • Julię Kleszcz z Publicznego Gimnazjum w Wolinie
 • Dominikę Zachoszcz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie
 • Lenę Cerzniewską z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie

Wyróżnione osoby otrzymują albumy ufundowane przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamienskiego Andrzeja Dzięgę.

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło nie przyznawać I Nagrody. Przyznało natomiast:

 • II Nagrodę Natalii Nafalskiej ze Studia, Teatr w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.
 • III Nagrodę Kamilowi Saczkowskiemu z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie nagrodzony otrzymuje 150 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

W kategorii "Wielorybów” jury przyznało:

 • I Nagrodę Janowi Ciesielskiemu z Gorzowa, reprezentującemu Studio Teatr w Szczecinie nagrodzony otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz aparat fotograficzny od anonimowego sponsora.
 • II Nagrodę Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 250 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz Hannie Komorzyckiej z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie-nagrodzona otrzymuje 250 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.
 • III Nagrodę Danielowi Janickiemu z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie, nagrodzony otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.Nagrodę Główną Spotkań jury przyznało Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr. Jest to tygodniowa pielgrzymka do Lwowa ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Szczecinie.

Ponadto:

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia na miesięczne, darmowe zajęcia teatralne otrzymuje Bartosz Ciszewski z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie.

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XIII Wojewódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Mateusz Pluskota z Poznania.

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XXI Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Kamil Saczkowski z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie.

 • Jury nominuje do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” Jana Ciesielskiego ze Studia Teatr w Szczecinie. O przyjęciu recytatora do konkursu decyduje jego Organizator.

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji. Na szczególne podkreślenie zasługują recytatorzy z kategorii „Szprotek”. Wielu z nich poziomem dorównywało „Wielorybom” „Wieloryby” — miejcie się na baczności!

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością — dziękujemy!

W przyszłości prosimy jednak o to, by zwrócić uwagę na czasy trwania prezentacji wiersza i prozy. Powinny one być bardziej zrównoważone. Wiersz nie może być jedynie dodatkiem do prozy i stanowić pięciu lub dziesięciu procent, całej wypowiedzi.

Dziękujemy Gospodarzom Spotkań za trwanie przy idei Konkursu. Z wiarą i nadzieją oraz miłością do „ Mówiatorów " oczekujemy już na kolejną jego edycję.

Podpisy jury:

 

 

Szczecin, dnia 15.05.2016 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XIII SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 13 - 14 MAJA 2017 ROKU

 

 

Jury w składzie:

 

Karina Krzywicka

ks. Andrzej Supłat

Sebastian Dudała

Gustaw Puchała

 

 

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 16 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

 

Jakubowi Harańczykowi z Gimnazjum w Czaplinku,

Hannie Klusek ze Studia Teatr w Szczecinie,

Ninie Mizgalskiej ze Studia Teatr w Szczecinie,

Wiktorii Orzechowskiej z Kołbacza reprezentującej Studio Teatr,

Mateuszowi Pluskocie z Poznania

Aurelii Sas ze Studia Teatr w Szczecinie,

Małgorzacie Świłpie z Szczecina.

 

Wyróżnione osoby otrzymują książki ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o. i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

W kategorii „Wielorybów” jury  wyróżniło:

 

Czesława Kaszubiaka z Koszalina reprezentującego Centrum Kultury 105 w Koszalinie,

Danutę Łuszczek z Szczecina reprezentującą Polski Związek Niewidomych,

Joannę Mizgier z Stargardu reprezentującą Studio Teatr w Szczecinie,

Natalię Nafalską reprezentującą Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie,

Aleksandrę Paprocką z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

Julię Pińkowską reprezentującą Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie, Dominikę Zachoszcz z Połczyna - Zdroju reprezentującą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

 

Wyróżnione osoby otrzymują książki i albumy ufundowane przez  Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o., i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

 

 

 

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło przyznać:

 

III Nagrodę Wiktorii Gajos reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie,

II Nagrodę Jędrzejowi Rumakowi z Gimnazjum w Czaplinku,

I nagrodę ex aequo Wojciechowi Derwiszowi z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie i

Jakubowi Sopoćce z Poznania.

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało:

 

III Nagrodę Szczepanowi Czaplewskiemu z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu,

(nagroda finansowa w wysokości 250 zł)

II Nagrodę Inez Wilczewskiej z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie,

(nagroda finansowa w wysokości 300 zł)

I nagrodę ex aequo Michałowi Andrysiakowi z Nowogardu oraz Alicji Czarnuszce ze Szczecina reprezentującej Polski Związek Niewidomych (nagrody finansowe w wysokości po 400 zł)

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Hannie Komorzyckiej reprezentującej Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie. Jest to tygodniowa  pielgrzymka do Lwowa ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie.

 

Nagrody finansowe ufundowane zostały przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Szczecinie.

Wszyscy nagrodzeni w kategorii „Szprotek” i „Wielorybów” otrzymali zestawy książek ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

 

Grand Prix XIII Spotkań ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~ otrzymuje Hanna Komorzyska reprezentująca Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie. (nagroda finansowa w wysokości 500 zł)

 

Ponadto:

 

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XIV Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Wojciech Derwisz ze Świdwina.

 

Jury nominuje do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej Wojciecha Derwisza oraz do ewentualnej dalszej kwalifikacji przez Organizatorów Jędrzeja Rumaka.

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji. Na szczególne podkreślenie zasługują recytatorzy z kategorii „Szprotek”. Wielu z nich poziomem dorównywało „Wielorybom”.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

W przyszłości prosimy jednak o to, by zwrócić uwagę na czasy trwania prezentacji wiersza  i prozy. Powinny one być bardziej zrównoważone.

 

Szczecin, dnia 14.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XIV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 18 - 20 MAJA 2018 ROKU

 

 Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

ks. Andrzej Supłat

Gustaw Puchała

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 17 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

Wiktorii Bazarewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),

Andżelice Felczak z Dobropola,

Marii Korszeń z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,

Mai Rzepeckiej ze Szczecina,

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Marię Świłpę ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),

Aleksandrę Ignasińską z Poznania,

Bartosza Mazurkiewicza z Dębnowskiego Ośrodka Kultury,

Inez Wilczewską ze Szczecina,

Aurelię Sas ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas) Wiktorię Pawłowską z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie

 

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło przyznać:

III Nagrodę ex aequo Zofii Dudzie z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu i Marcie Puzio z Przecławia

II Nagrodę ex aequo Jędrzejowi Rumakowi ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Aleksandrowi Olszewskiemu z VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,

I nagrodę Hannie Klusek z Bielkowa reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas)

 

W kategorii „Wielorybów” jury przyznało:

 

III Nagrodę Michałowi Andrysiakowi z Poznania i Nowogardu

(nagroda finansowa w wysokości 200 zł ufundowana przez anonimowego sponsora)

II Nagrodę ex aequo Wiktorii Gajos ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas) i Natalii Nafalskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)

(nagroda finansowa w wysokości 400 zł każda ufundowane przez anonimowego sponsora oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie),

I nagrodę ex aequo Alicji Czarnuszce ze Szczecina reprezentującej Polski Związek Niewidomych oraz Małgorzacie Wilczewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)

(nagrody finansowe w wysokości po 500 zł fundowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie)

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Małgorzacie Wilczewskiej reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie

(nagroda w wysokości 750 zł. ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie).

 

Wszyscy nagrodzeni w kategorii „Szprotek” i „Wielorybów” otrzymali zestawy książek ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Grupę Reklamową ZAPOL i Wojciecha Czaplewskiego.

 

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:

Iwona Korab-Kowalska przyznała nagrodę Alicji Czarnuszcze,

Karina Krzywicka nagrody nie przyznała, bo nie mogła przyznać nagrody zbiorowej, ks. Andrzej Supłat przyznał nagrodę Marii Świłpie,

Gustaw Puchała przyznał nagrodę Klaudynie Lewandowskiej

 

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za kultywowanie piękna ojczystej mowy i staranną dykcję Natalii Nafalskiej.

 

Pozaregulaminowe nagrody dla debiutantów otrzymały:

Joanna Szczycińska za debiut mówiatorski

Karolina Dąbrowska za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XV Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Karolina Dąbrowska z Warszawy.

 

Jury rekomenduje organizatorom XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej zaproszenie do konkursu Hanny Klusek pozostawiając im ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

Jury przyznało wszystkim obecnym na konkursie Instruktorom nagrody książkowe ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o. i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie atmosfery radosnego spotkania oraz wolontariuszom za ich ofiarną, bezinteresowną pracę, wielką cierpliwość i niegasnący uśmiech zaś Gospodyni Koncertów – Julii Pińkowskiej – dziękujemy za brawurowe, dowcipne i sprawne przeprowadzenie nas przez zmagania mówiatorów. Szczególne podziękowania za wielokrotne ratowanie sytuacji organizacyjnych kierujemy w stronę członkiń Teatru Słowa Proscenium – Agnieszki Lisowskiej, Olgi Omeljaniec, Aleksandry Stachowicz i Piotra Rutkowskiego oraz zaprzyjaźnionych z recytacją i recytatorami Pani Eli Pińkowskiej i Jakuba Nogaja.

Pozostajemy z nadzieją, że spotkanie z byłymi recytatorami, a obecnie aktorami, na stałe wejdzie do programu konkursu i stanie się jego częścią jako koncert konkursowy „rekinów”.

 

 

Podpisy jury

 

 

Szczecin, dnia 20.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~

SZCZECIN, 10-12 MAJA 2019 ROKU

 

 

 

Jury w składzie:

prof. Józefa Zając-Jamróz – profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

Hanna Komorzycka – recytatorka, koginitywistka

Gustaw Puchała – Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w

Warszawie,

 

Po wysłuchaniu 12 recytatorów w kategorii „Szprotek” i 12 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

Bartoszowi Kubiakowi ze Szczecina (instr. Iwona Walczak),

Alinie Purgal z Chojny (instr. Iwona Mirońska Gargas),

 

III Nagrodę Oleksandrze Kowtun ze Szczecina (instr. Lilianna Grzegorczyk),

II Nagrodę ex aequo Joannie Szczycińskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Majce Rzepeckiej ze Szczecina (instr. Marcin Gargas)

I Nagrodę ex aequo Kindze Rozkrut (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Andżelice Felczak z Dobropola (praca własna).

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Małgorzatę Wilczewską ze Szczecina (praca własna) za udany dobór repertuaru i prawdę przekazu,

Michała Andrysiaka z Poznania i Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska) za podjęcie ważnej tematyki relacji rodzinnych,

Janusza Bąka z Wadowic (praca własna) za szczerą filozofię po góralsku,

Wiktorię Gajos ze Szczecina (instr. Marcin Gargas) za dojrzałe rozważania o samotności człowieka we współczesnym świecie,

Hannę Klusek (instr. Marcin Gargas) za świeżość i kompozycję utworów,

Danutę Łuszczek (instr. Krystyna Maksymowicz) za obrazy malowane słowem w „Weselu w domu” Bohumila Hrabala i „Kubku” Marii Konopnickiej,

Marię Świłpę (instr. Iwona Mirońska Gargas) za prawdę w przekazywaniu emocji słowem.

oraz przyznało:

III Nagrodę ex aequo Inez Wilczewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i  Wiktorii Bazarewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas),

(nagrody finansowe w wysokości 200 zł. każda oraz voucher na usługi kosmetyczne o wartości 200 zł. dla Wiktorii Bazarewskiej i zaproszenie do udziału w warsztatach teatralnych organizowanych przez Studio Teatr o wartości 200 zł. dla Inez Wilczewskiej)

II Nagrodę Alicji Czarnuszce ze Szczecina (instr. Krystyna Maksymowicz)

(nagroda finansowa w wysokości 350 zł. oraz zaproszenie na kolację w Restauracji Teatru

Małego w Szczecinie o wartości 150 zł.),

I Nagrodę Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska)

(nagroda finansowa w wysokości 500 zł oraz zaproszenie na kolację w Restauracji Ricoria

Ristorante w Szczecinie o wartości 200 zł.)

Nagrody finansowe ufundowało Studio Teatr.

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowogardu za interpretację fragmentu „Wyznań” Św. Augustyna

(nagroda finansowa w wysokości 600 zł. ufundowana przez Studio Teatr).

 

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii „Szprotek” otrzymali książki ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

 

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:

prof. Józefa Zając-Jamróz przyznała nagrodę Inez Wilczewskiej za szeroką paletę barw słowa w interpretacji utworu „Szkopka” Zośki Papużanki

 

Hanna Komorzycka przyznała nagrodę Michałowi Andrysiakowi za poruszającą interpretację i silne emocje w tekście „Nasz chłopak” Daniela Mogariela

 

Gustaw Puchała przyznał nagrodę Wiktorii Bazarewskiej za piękną prawdę i wzruszenia, których doświadczył.

 

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej Wojciechowi Koladyńskiemu

 

Nagrody dla debiutantów otrzymali:

Alicja Warzoszczak za debiut mówiatorski (praca własna)

Bartosz Kubiak za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa Wiara – Nadzieja – Miłość

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XVI Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Janusz Bąk.

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie atmosfery radosnego spotkania oraz wolontariuszom za ich ofiarną, bezinteresowną pracę, wielką cierpliwość i niegasnący uśmiech zaś Gospodyni Koncertów – Julii Pińkowskiej – dziękujemy za sprawne przeprowadzenie nas przez zmagania mówiatorów. Niezwykle smaczne podziękowania kierujemy w stronę piekaczy ciast ze Studia Teatr. Szczególne podziękowania za wielokrotne ratowanie sytuacji organizacyjnych kierujemy w stronę członkiń Teatru Słowa Proscenium – Wiktorii Gajos i Marty Puzio. Dziękujemy zaprzyjaźnionym z recytacją i recytatorami Paniom Liliannie Grzegorczyk i Beacie Woropay-Hordziejewicz oraz Panom Wojciechowi Czaplewskiemu i Jakubowi Nogajowi. Panu Wojciechowi Czaplewskiemu dziękujemy również za fantastyczne warsztaty dla konkursowych Szporotek. Panu Marcinowi Gargasowi dziękujemy za wyciąganie recytatorów z mroku.

 

 

Podpisy jury

 

 

Szczecin, dnia 12.05.2019 r.

PROTOKÓŁ Z II WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~
SZCZECIN, 7-8 MAJA 2005 ROKU.

 

Jury w składzie:
Krystyna Maksymowicz – aktorka, logopeda
Dagny Koczorowska – aktorka
Sylwia Pietrzykowska – recytatorka

 

po wysłuchaniu 26 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”
postanawia:

 

W kategorii “Szprotek” przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

– Tomaszowi Owsikowi - Szczecin
– Annie Kujawie - Smolnica ,Gimnazjum Publiczne
– Klaudi Lewandowskiej - Szczecin , MOK
– oraz przyznać trzy równorzędne Nagrody:
– Adrianowi Kilan - Świdwiński Ośrodek Kultury
– Karolinie Haraszczuk - Szczecin Gimnazjum nr 35
– Oldze Borowczak - Świdwiński Ośrodek Kultury

 

W kategorii “Wielorybów” przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

– Magdalenie Krause - Szczecin MOK
– Adrianowi Fatydze - Wrzosowo
– Marcie Zarzecznej - Szczecin Gimnazjum nr 42
– Irenie Słowik – Karlino LO
– oraz przyznać nagrody:
III Nagrodę Alicji Czarnuszce - Szczecin Polski Związek Niewidomych
II Nagrodę Magdalenie Kozubek – Złocieniecki Ośrodek Kultury
I Nagrodę Elżbiecie Cyrulewskiej - Szczecin MOK.

 

Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe, w tym tomik poezji ks. Jana Twardowskiego
z dedykacją autora

 

Nagrodę Główną Konkursu w wysokości 1000 zł. za collage tekstów ks. Jana Twardowskiego
“Do albumu poraz drugi”, “Kiedy mówisz”, “***”(Miłość przychodzi odchodzi) otrzymuje
Alicja Czarnuszka
Fundatorem wszystkich nagród jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei
i miłości.

 

Krystyna Maksymowicz
Dagny Koczorowska
Sylwia Pietrzykowska

Szczecin, dnia 08.05.2005

PROTOKÓŁ Z III WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~
SZCZECIN, 13-14 MAJA 2006 ROKU.

 

Jury w składzie:
Iwona Korab-Kowalsjka – instruktor teatr. ZKP
Henryk Gęsikowski – aktor
Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 16 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”
postanawia:

 

W kategorii “Szprotek”:
przyznać tytuł Laureata następującym recytatorom:

 

• Jakubowi Kłeczkowi - MOK Szczecin
• Bartoszowi Mazurkewiczowi - Mieszkowice, Parafia Rzymskokatolicka

 

W kategorii “Wielorybów”
przyznać wyróżnienia następującym recytatorom:

 

• Emili Gumnej - Szczecin Gimnazjum nr 22
• Wojciechowi Koladyńskiemu - Nowogad II LO
• Magdalenie Kozubek – Szczcin
• Marcie Zarzecznej - MOK Szczecin

 

oraz przyznać tytuł Laureata:

 

• Elżbiecie Cyrulewskiej - Szczecin MOK
• Monice Żukowskiej - MOK Szczecin
Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp.
Metropolitę Szczecińsko-Kanieńskiego Zygmunta Kamińskiego oraz prez Miejski
Ośrodek Kultury w Szczecinie
Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 500 zł. ufundowaną przez Miejski
Ośrodek Kultury w Szczecinie otrzymuje Elżbieta Cyrulewska za interpretację
wiersza "Do Boga" Ignacego Krasickiego.
Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary,
nadziei i miłości.

 

Iwona Korab-Kowalska
Henryk Gęsikowski
Marcin Gargas

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z IV WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 12-13 MAJA 2007 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Leszek Gołdyn – polonista

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 19  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii “Szprotek” wyróżnić:

 

Anitę Skrzekut ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury Natalię Bardzińską z Suchania

Michalinę Mirecką z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Magdalenę Biały z II LO w Nowogardzie

Jury nie przyznało II i III Nagrody. I Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

 

Kamili Kulczewskiej ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało wyróżnienie

 

Jakubowi Kłeczkowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

III Nagrodę ex equo otrzymują:

Klaudyna Lewandowska ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz Sebastian Dudała z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Jury II Nagrody nie przyznało

 

I Nagrodę ex equo otrzymują:

Elżbieta Cyrulewska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Alicja Czarnuszka z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie Łukasz Głuchowski ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz

Emilia Gumna z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Wyżej wymienieni otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp.

Metropolitę Szczecińsko-Kanieńskiego Zygmunta Kamińskiego, przez Miejski

Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz przez Centrum Filmowe HELIOS

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości jednego tysiąca złotych  ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację wiersza Jana Pawła II  otrzymuje Łukasz Głuchowski ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości.

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z V WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 9-10 MAJA 2008 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 30  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii “Szprotek” wyróżnić:

 

Natalię Bardzińską z Suchania

Daniela Janickiego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Nikolę Klepacz z Publicznego Gimnazjum w Karsku

Michalinę Mirecką z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Wiwianę Południak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Piotra Rutkowskiego ze Szczecina

 

 

 • Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

Justynie Płaczek z II LO w Nowogardzie.

 

 • Nagrodę otrzymują:

Małgorzata Bieńkowska ze Świdwińskiego Domu Kultury Katarzyna Cyrulewska z Rurzycy.

 

 • Nagrodę otrzymuje:

Aleksandrę Chawziuk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury  I Nagrodę przyznało  Elżbiecie Cyrulewskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie (otrzymuje kwotę w wysokości dwustu sześćdziesięciu zł. ufundowaną przez  J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko- Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego

 

II Nagrodę otrzymał Sebastian Dudała z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie (otrzymuje kwotę w wysokości dwustu zł. ufundowaną przez  J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko -Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego)

 

Wyróżnieni w kategorii Szprotek otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez J.E. Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko -Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego oraz  przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację utworów ks. Jana Twardowskiego  otrzymują Elżbieta Cyrulewska (MOK Szczecin) - pięćset złotych i Małgorzata Bieńkowska (Świdwiński Ośrodek Kultury) -  pięćset złotych.

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z VI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 8-9 MAJA 2010 ROKU

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Marcin Gargas – recytator, kulturoznawca

 

 

Po wysłuchaniu 24 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

w kategorii „Szprotek” wyróżnić:

 

Katarzynę Zawadzką z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Agnieszkę Piotrowicz z II LO w Nowogardzie

Patrycję Bawernę z ZS nr 2 w Szczecinie

Karolinę Konieczną, Joannę Wilczyńską i Nikol Górską z Kamieńskiego Domu Kultury

 

 • Nagrodę w kategorii „Szprotek” jury przyznało:

Agnieszce Gryczan ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz

Justynie Jeleń z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

 • Nagrodę jury przyznało:

Rafałowi Majkowskiemu ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

 • Nagrody jury nie przyznało.

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało Wyróżnienie Paulinie Sobczak z LO w Czaplinku.

 

Jury postanowiło nie przyznać II i III Nagrody.

 

Laureatami I Nagrody zostali:

Dawid Dziarkowski  z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz  Wojciech Koladyński z Nowogardu.

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 1100 złotych ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie za interpretację utworu „Samotność” ks. Jana Twardowskiego  otrzymuje Wojciech Koladyński z Nowogardu.

 

 

 

Nagrodzeni w kategorii Szprotek otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

Nagrodzeni w kategorii Wielorybów otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez  Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

Wszyscy wyróżnieni otrzymują tomiki poezji Ewy Marii Wojtasik wraz z autografem autorki ufundowane przez Poetkę.

 

Ponadto jury dostrzegając i doceniając zaangażowanie  instruktorów w pracę z recytatorami i dziękując wszystkim za ich starania przyznało Nagrody  instruktorskie o wartości 200 zł ufundowane przez panią Ewę Urbanowicz z Salonu Kosmetycznego i Fryzjerskiego Kameleon. Otrzymują je Panie: Barbara Radzikowska i Iwona Mirońska Gargas.

 

Julia Pińkowska, najmłodsza recytatorka prezentująca swoje pozakonkursowe interpretacje, otrzymuje upominek książkowy: „Nowele” Bolesława Prusa.

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

Szczecin, dnia 09.05.2010 r.

PROTOKÓŁ Z VII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 14-15 MAJA 2011 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Bogusława Czosnowska – aktorka Teatru Wybrzeże z Gdańska

Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny

Sylwia Witkowska – recytator

Marcin Gargas – recytator

 

Po wysłuchaniu 20  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

Annę Piotrowską z II LO w Nowogardzie

Katarzynę Zawadzką z 10 Gimnazjum w Szczecinie

 

Wyróżnione otrzymują zestawy upominkowe: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

III Nagrodę w kategorii “Szprotek” otrzymuje:

Szymon Roszak ze Studia Promocji Sztuki Artyz

Szymon otrzymuje zaproszenie do Włoskiej Restauracji AVANTI, zaproszenia do

Multikina oraz stypendium o wartości 150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.

 

II Nagrodę w kategorii “Szprotek” otrzymują:

Wanda Czarnyszewicz z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie

Barbara Lamprecht z 6 Gimnazjum w Szczecinie nagrodzone otrzymują: nagrodę pieniężną w wysokości po100 zł ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz zaproszenie do Restauracji Pizza-Hut. Barbara Lamprecht  otrzymuje dodatkową nagrodę w postaci stypendium   o wartości 150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.

 

I Nagrodę w kategorii „Szprotek”  jury przyznało:

Nikoli Górskiej ze Studia Promocji Sztuki Artyz

Nikol otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwustu) ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,  zaproszenie do Multikina oraz stypendium o wartości  150 zł ufundowane przez Studio Promocji Sztuki Artyz w Szczecinie  w postaci zajęć teatralnych, wokalnych lub nauki gry na pianinie.  w kategorii “Wielorybów wyróżnić:

 

Marię Czaplewską z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.

Marysia otrzymuje zestaw: klawiaturę plus mysz bezprzewodową ufundowaną przez Szczecińskie Centrum Komputerowe oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Alicję Czarnuszkę z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie. Alicja otrzymuje zaproszenia do Multikina oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Joannę Cieśluk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

Joasia otrzymuje zaproszenia do Multikina oraz zestaw upominkowy: album, płyta i koszulka ufundowane przez Pazim Sp. z o.o.

 

Trzeciego miejsca  Jury nie przyznało.

 

II Nagrodę w kategorii “Wielorybów” otrzymują:

Aleksandra Chawziuk z  Teatru Słowa Proscenium  z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz Grzegorz Wocial ze Szczecina.

Nagrodzeni otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po150zł  ufundowaną przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

I Nagrodę w kategorii “Wielorybów” jury przyznało  Danielowi Janickiemu  z Teatru Słowa Proscenium z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Daniel otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300  zł  ufundowaną przez

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz zaproszenia do Multikina.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez J.E. Ks. Abp. Metropolitę SzczecińskoKamieńskiego Andrzeja Dzięgę, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Aleksandra Chawziuk za interpretację tekstu Karola Wojtyły „Myśl jest przestrzenią dziwną” oraz Daniel Janicki  za interpretację wiersza  ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi” obydwoje z  Teatru Słowa Proscenium. Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.

 

 

Nagrodę Specjalną w postaci albumu ufundowanego przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury za piękny powrót do Słowa otrzymuje Pan Grzegorz Wocial ze Szczecina.

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Wykonawcom i Organizatorom za niesienie wiary, nadziei i miłości. Cieszymy się, że konkurs, tak ważny dla środowiska recytatorskiego naszego województwa, staje się coraz bardziej doceniany i popularny. Z ogromną przyjemnością zauważamy, iż młodzi wykonawcy aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych w ramach tego konkursu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok w równie licznym gronie.

 

Szczecin, dnia 13-14.05.2006 r.

PROTOKÓŁ Z VIII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 12-13 MAJA 2012 ROKU.

 

 

Jury w składzie:

Agnieszka Lisowska

Sylwia Witkowska Marcin Gargas

Andrzej Supłat

 

 

Po wysłuchaniu 24  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

 

Macieja Pikułę z II LO w Nowogardzie Aleksandrę Sawicką z  II LO w Stargardzie

Zuzannę Zawadkę ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie

Lenę Cerzniewską z Wielgowa

Małgorzatę Fatalską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

wyróżnieni otrzymują zaproszenia do Restauracji Pizza Hut oraz upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

W kategorii „Szprotek” przyznać trzy równorzędne nagrody, które otrzymują:

 

Klaudia Raszkiewicz z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Magdalena Gładysiewicz ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie  i Anna Słomka z Parłowa

Wyróżnione otrzymują  zaproszenia do Multikina, książki ufundowane przez JE Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę, oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

 

W kategorii “Wielorybów” jury wyróżniło:

 

Pana Czesława Kaszubika z Centrum Kultury w Koszalinie

Pan Czesław otrzymuje  książki ufundowane przez J

E Ks. Abp. Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę, oraz zestaw upominków  ufundowany  przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

 

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody, które otrzymują:

Hanna Komorzycka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Daniel Janicki z  Teatru Słowa Proscenium  z Miejskiego Ośrodka Kultury Szymon Roszak ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie Sebastian Magdziński z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

Nagrodzeni otrzymują  nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł  ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie  oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez JE Ks. Abp. Metropolitę SzczecińskoKamieńskiego Andrzeja Dzięgę, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Ida Górska z Świdwińskiego Ośrodka Kultury za interpretację tekstu ks. Jana Twardowskiego „Preludium deszczowe” oraz  Szymon Roszak ze Studia Promocji sztuki ARTYZ w Szczecinie  za interpretację wiersza

„Szukałem” ks. Jana Twardowskiego.

Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł oraz książki.

 

Ponadto:

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XVII Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych w wysokości 240 zł, otrzymuje za dbałość o piękno polskiego słowa Agnieszka Gryczan ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

 

Nagrodę Specjalną przyznaje także Studio Promocji Sztuki ARTYZ w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne zajęcia teatralne, która otrzymuje Klaudia Raszkiewicz z gimnazjum nr 10 w Szczecinie.

 

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za niezwykle wysoki i wyrównany poziom recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z przyjemnością. Konieczność nagrodzenia wąskiego grona uczestników, była dla nas wielkim wyzwaniem. Tym samym zwracamy się z prośbą do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Pani Alicji Betki, o rozważenie – w wypadku powtórzenia się takiej sytuacji – możliwości uhonorowania nagrodami, bądź też wyróżnieniami, wszystkich wykonawców. Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

 

 

Widząc troskę z jaką Organizatorzy propagują piękno Słowa i przyłączają się do apelu Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej zawartego w regulaminie  57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, wyrażamy ubolewanie nad zbyt małym zainteresowaniem wydarzeniami pozakonkursowymi wśród uczestników.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń  od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania.

 

Szczecin, dnia 12-13.05.2012 r.

PROTOKÓŁ Z IX WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 11-12 MAJA 2013 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

ks. Andrzej Supłat

Andrzej Oryl

Marcin Gargas

 

 

 

Po wysłuchaniu 31  recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby” jury postanawia:

 

W kategorii “Szprotek „wyróżnić:

 

Agnieszkę Chmarę z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Małgorzatę Fatalską z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Lindę Wojterę z Artyz-Teatr w Szczecinie ponadto Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Pana Marka Dunieckiego z Dobrej Szczecińskiej, za szczere środki wyrazu artystycznego.

 

wyróżnieni otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o.

 

 

 

W kategorii „Szprotek” przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

Miejsce trzecie – Anna Milińska z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Miejsce drugie – Aleksandra Stachowicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Miejsce pierwsze – Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie

 

wszyscy nagrodzeni otrzymują zaproszenia na kolację do restauracji Avanti ufundowane przez Pana Zbigniewa Sasa oraz podwójne bilety na wybrany seans filmowy w sieci kin Multikino. Dodatkowo nagrodzeni pierwszym i drugim miejscem otrzymują książki ufundowane prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie i wyróżnienie specjalne:

 

wyróżnienie otrzymuje Martyna Łazarz z XI LO w Szczecinie

wyróżnienie specjalne, dla najmłodszego „Wieloryba” w historii konkursu otrzymuje Julia Pińkowska z Artyz-Teatr w Szczecinie

 

Wyróżnione otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Szczecin a także linoryty ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie. Julia otrzymuje również  książki ufundowanie prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody, które otrzymują:

 

Klaudyna Lewandowska ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury

Nikol Górska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Hanna Komorzycka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Daniel Janicki z Miejskiego Ośrodka Kultury  w Szczecinie Sebastian Magdziński z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Nagrodzeni otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł oraz linoryty ufundowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną otrzymują: Klaudyna Lewandowska z Świdwińskiego Ośrodka Kultury za interpretację tekstu ks. Jana Twardowskiego „Opuszczającym świat” oraz  Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie za interpretację wiersza „Zdarza się” Romana Indrzejczyka. Nagrodzeni otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł oraz książki.

 

Ponadto:

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XVIII, pełnoletnim, Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych w wysokości 240 zł, otrzymuje za dbałość o piękno polskiego słowa Mateusz Wiśniewski z Artyz-Teatr w Szczecinie.

Nagrodę Specjalną przyznaje także Artyz-Teatr w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne zajęcia teatralne, która otrzymuje Agnieszka Chmara z gimnazjum nr 9 w Szczecinie.

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w spotkaniu i rozmowie z Jurorami.

 

Szczecin, dnia 11-13.05.2013 r.

PROTOKÓŁ Z X WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 24-25 MAJA 2014 ROKU.

 

 

 

 

 

 

 

Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

 

 

po wysłuchaniu 31 recytatorów w dwóch kategoriach – “Szprotki” i “Wieloryby”  postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” wyróżnić:

 

Michała Andrysiaka z II LO w Nowogardzie

Annę Milińską z XIII LO w Szczecinie

Małgorzatę Wilczewską ze Studia Teatr w Szczecinie

 

Wyróżnione osoby otrzymują upominki ufundowane przez  Urząd Miasta Szczecin.

 

 

W kategorii „Szprotek” jury przyznało:

 

I Nagrodę Aleksandrze Stachowicz z MOK w Szczecinie, która otrzymuje upominek ufundowany przez

MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego

 • Nagrodę Marii Spirin z Gimnazjum w Czaplinku
 • Nagrodę Lenie Cerzniewskiej z MOK w Szczecinie

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymują zaproszenia na kolację do restauracji Avanti ufundowane przez Pana

Zbigniewa Sasa. Dodatkowo nagrodzeni otrzymują książki ufundowane prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

 

Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie

Wojciechowi Koladyńskiemu z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie

Klaudynie Lewandowskiej ze Świdwińskiego Ośrodka Kultury Bartoszowi Pietruszce z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie

Danucie Tymeckiej z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie Klaudii Hanusewicz z MOK w Szczecinie

 

Wyróżnieni otrzymują upominki ufundowane przez  firmę Pazim Sp. z o.o. oraz książki ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii „Wielorybów” jury postanowiło przyznać:

 

 • Nagrodę Hannie Komorzyckiej z Teatru Słowa Proscenium w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł oraz nagrodę ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego

 

 • Nagrodę Lindzie Wojterze z Teatru Słowa Proscenium w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł,  nagrodę ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego oraz książkę ufundowaną prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 • Nagrodę Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 200  zł oraz książkę ufundowaną prze Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

 

Nagrodę Główną Spotkań ufundowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, za najlepszą interpretację utworu napisanego przez osobę duchowną, jury postanowiło przyznać dwóm recytatorkom ex aequo:

 

Hannie Komorzyckiej i Aleksandrze Paprockiej. Nagrodzone  recytatorki otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset złotych każda) oraz  książki ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

 

Ponadto przyznano:

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XIX Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych. Nagrodę tę otrzymuje Maria Spirin.

 

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XI Wojewódzkich  Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~,  a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych. Nagrodę tę otrzymuje Aleksandra Paprocka .

 

Nagrodę Specjalną przyznaje także Studio Teatr w Szczecinie w postaci zaproszenia na miesięczne, bezpłatne  zajęcia teatralne. Nagrodę tę otrzymuje Małgorzta Wilczewska.

 

 

Jury bardzo dziękuje Uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w imprezach towarzyszących Spotkaniom i w  rozmowie z Jurorami.

 

 

Jury:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

Szczecin, dnia 25.05.2014 r.

PROTOKÓŁ Z XI WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 23-24 MAJA 2015 ROKU.

 

 

 

Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

Andrzej Supłat

 

 

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów w dwóch kategorii „Szprotki” i 12 w kategorii „Wieloryby” jury postanawia:

 

 

 

W kategorii „Szprotek” przyznać tytuł Laureata:

 

 • Annie Patalan z Grupy Artystycznej Wypożyczalnia Skrzydeł w Czaplinku
 • Ilonie Pawlikowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie
 • Michałowi Andrysiakowi z II LO w Nowogardzie
 • Lenie Cerzniewskiej z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie
 • Julii Giżyckiej z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie
 • Jagodzie Lis z Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymują otrzymują upominki ufundowane przez PAZIM Spółka z o.o., książki …. „Próba czytania” ufundowane przez autora Wojciecha Czaplewskiego oraz po 50 zł. Nagrody pieniężne ufundował dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

 

 

W kategorii “Wielorybów” jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

 

Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie, która otrzymała 100 zł ufundowane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie oraz Emilii Hadrzyńskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, która otrzymała również 100 zł ufundowane przez anonimowego sponsora. Ponadto obie Panie otrzymują  książki …. „Próba czytania” ufundowane przez autora Wojciecha Czaplewskiego.

 

Jury przyznało pięć równorzędnych tytułów Laureata. Otrzymują je:

 • Jan Ciesielski z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie, który otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz zaproszenie do Opery na Zamku
 • Małgorzata Wilczewska ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz talon na zabieg kosmetyczny wartości 70 zł. ufundowany przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego
 • Małgorzata Fatalska z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie. Otrzymuje ona 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz talon na zabieg kosmetyczny wartości 70 zł. ufundowany przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego
 • Julia Pińkowska ze Studia Teatr w Szczecinie, która otrzymuje 200 zł ufundowane przez dyrektora MOK w Szczecinie oraz zaproszenie do Opery na Zamku
 • Hanna Komorzycka z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie, która otrzymuje nagrodę w postaci zabiegu kosmetycznego wartości 170 zł ufundowaną przez MM – kosmetyka profesjonalna, Centrum Edukacji Pasja – Pana Mirosława Muchalskiego oraz zaproszenie do Opery na Zamku.

 

Nagrodę Główną Spotkań w wysokości 750 zł, za interpretację tekstu „Obrazy Kliniczne. Po roku.” Jerzego Szymika otrzymuje Hanna Komorzycka.

 

Ponadto Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XII Wojewódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~,  a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Szczepan Czaplewski z Teatru Kontakt w Kołobrzegu.

 

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia na miesięczne, darmowe zajęcia teatralne otrzymuje Natalia Nafalska. Wartość nagrody 180 zł.

 

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom za utrzymywanie wysokiego i wyrównanego poziomu recytatorskich prezentacji. Słuchaliśmy Was z ogromną przyjemnością i liczymy na spotkanie w takim samym lub większym gronie za rok.

Wyrażamy Wiarę i Nadzieję, że tak pięknie realizowany konkurs doczeka się kolejnych edycji, a recytatorskie serca pełne będą Miłości do Słowa, równej tej jaką mówiatorzy zaprezentowali wczoraj i dziś.

Konkurs to nie tylko prezentacje i werdykty, ale przede wszystkim czas wzajemnego słuchania, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych recytatorskich doświadczeń od pierwszych do ostatnich minut naszego spotkania. Dlatego też cieszymy się, że tak liczna grupa wykonawców uczestniczyła w spotkaniu i rozmowie z Jurorami.

 

Szczecin, dnia 24.05.2015 r.

PROTOKÓŁ Z XII WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 14-15 MAJA 2016 ROKU.

Jury w składzie:

Karina Krzywicka

Marcin Gargas

ks. Andrzej Supłał

 

Po wysłuchaniu 16 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 13 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

 • Katarzynie Gabryś z Gimnazjum w Czaplinku
 • Inez Wilczewskiej z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie
 • Adriannie Budysz ze Studia Teatr w Szczecinie

W kategorii "Wielorybów” jury wyróżniło:

Wyróżnione osoby otrzymują książki ufundowane przez Wydawnictwo „Znak”.

 • Julię Kleszcz z Publicznego Gimnazjum w Wolinie
 • Dominikę Zachoszcz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie
 • Lenę Cerzniewską z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie

Wyróżnione osoby otrzymują albumy ufundowane przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamienskiego Andrzeja Dzięgę.

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło nie przyznawać I Nagrody. Przyznało natomiast:

 • II Nagrodę Natalii Nafalskiej ze Studia, Teatr w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.
 • III Nagrodę Kamilowi Saczkowskiemu z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie nagrodzony otrzymuje 150 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

W kategorii "Wielorybów” jury przyznało:

 • I Nagrodę Janowi Ciesielskiemu z Gorzowa, reprezentującemu Studio Teatr w Szczecinie nagrodzony otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz aparat fotograficzny od anonimowego sponsora.
 • II Nagrodę Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 250 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz Hannie Komorzyckiej z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie-nagrodzona otrzymuje 250 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.
 • III Nagrodę Danielowi Janickiemu z Teatru Słowa Proscenium przy MOK w Szczecinie, nagrodzony otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie oraz Alicji Czarnuszce z Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie - nagrodzona otrzymuje 200 zł ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.Nagrodę Główną Spotkań jury przyznało Julii Pińkowskiej ze Studia Teatr. Jest to tygodniowa pielgrzymka do Lwowa ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Szczecinie.

Ponadto:

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia na miesięczne, darmowe zajęcia teatralne otrzymuje Bartosz Ciszewski z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie.

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XIII Wojewódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Mateusz Pluskota z Poznania.

 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora MOK w postaci zaproszenia do udziału w XXI Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Kamil Saczkowski z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie.

 • Jury nominuje do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” Jana Ciesielskiego ze Studia Teatr w Szczecinie. O przyjęciu recytatora do konkursu decyduje jego Organizator.

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji. Na szczególne podkreślenie zasługują recytatorzy z kategorii „Szprotek”. Wielu z nich poziomem dorównywało „Wielorybom” „Wieloryby” — miejcie się na baczności!

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością — dziękujemy!

W przyszłości prosimy jednak o to, by zwrócić uwagę na czasy trwania prezentacji wiersza i prozy. Powinny one być bardziej zrównoważone. Wiersz nie może być jedynie dodatkiem do prozy i stanowić pięciu lub dziesięciu procent, całej wypowiedzi.

Dziękujemy Gospodarzom Spotkań za trwanie przy idei Konkursu. Z wiarą i nadzieją oraz miłością do „ Mówiatorów " oczekujemy już na kolejną jego edycję.

Podpisy jury:

 

 

Szczecin, dnia 15.05.2016 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XIII SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 13 - 14 MAJA 2017 ROKU

 

 

Jury w składzie:

 

Karina Krzywicka

ks. Andrzej Supłat

Sebastian Dudała

Gustaw Puchała

 

 

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 16 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

 

Jakubowi Harańczykowi z Gimnazjum w Czaplinku,

Hannie Klusek ze Studia Teatr w Szczecinie,

Ninie Mizgalskiej ze Studia Teatr w Szczecinie,

Wiktorii Orzechowskiej z Kołbacza reprezentującej Studio Teatr,

Mateuszowi Pluskocie z Poznania

Aurelii Sas ze Studia Teatr w Szczecinie,

Małgorzacie Świłpie z Szczecina.

 

Wyróżnione osoby otrzymują książki ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o. i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

W kategorii „Wielorybów” jury  wyróżniło:

 

Czesława Kaszubiaka z Koszalina reprezentującego Centrum Kultury 105 w Koszalinie,

Danutę Łuszczek z Szczecina reprezentującą Polski Związek Niewidomych,

Joannę Mizgier z Stargardu reprezentującą Studio Teatr w Szczecinie,

Natalię Nafalską reprezentującą Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie,

Aleksandrę Paprocką z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,

Julię Pińkowską reprezentującą Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie, Dominikę Zachoszcz z Połczyna - Zdroju reprezentującą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

 

Wyróżnione osoby otrzymują książki i albumy ufundowane przez  Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o., i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

 

 

 

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło przyznać:

 

III Nagrodę Wiktorii Gajos reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie,

II Nagrodę Jędrzejowi Rumakowi z Gimnazjum w Czaplinku,

I nagrodę ex aequo Wojciechowi Derwiszowi z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie i

Jakubowi Sopoćce z Poznania.

 

W kategorii “Wielorybów” jury przyznało:

 

III Nagrodę Szczepanowi Czaplewskiemu z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu,

(nagroda finansowa w wysokości 250 zł)

II Nagrodę Inez Wilczewskiej z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie,

(nagroda finansowa w wysokości 300 zł)

I nagrodę ex aequo Michałowi Andrysiakowi z Nowogardu oraz Alicji Czarnuszce ze Szczecina reprezentującej Polski Związek Niewidomych (nagrody finansowe w wysokości po 400 zł)

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Hannie Komorzyckiej reprezentującej Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie. Jest to tygodniowa  pielgrzymka do Lwowa ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie.

 

Nagrody finansowe ufundowane zostały przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Szczecinie.

Wszyscy nagrodzeni w kategorii „Szprotek” i „Wielorybów” otrzymali zestawy książek ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

 

Grand Prix XIII Spotkań ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~ otrzymuje Hanna Komorzyska reprezentująca Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr w Szczecinie. (nagroda finansowa w wysokości 500 zł)

 

Ponadto:

 

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XIV Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Wojciech Derwisz ze Świdwina.

 

Jury nominuje do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej Wojciecha Derwisza oraz do ewentualnej dalszej kwalifikacji przez Organizatorów Jędrzeja Rumaka.

 

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji. Na szczególne podkreślenie zasługują recytatorzy z kategorii „Szprotek”. Wielu z nich poziomem dorównywało „Wielorybom”.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

W przyszłości prosimy jednak o to, by zwrócić uwagę na czasy trwania prezentacji wiersza  i prozy. Powinny one być bardziej zrównoważone.

 

Szczecin, dnia 14.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XIV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~WIARA~NADZIEJA~MIŁOŚĆ~

SZCZECIN, 18 - 20 MAJA 2018 ROKU

 

 Jury w składzie:

Iwona Korab-Kowalska

Karina Krzywicka

ks. Andrzej Supłat

Gustaw Puchała

 

Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii „Szprotek” i 17 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

Wiktorii Bazarewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),

Andżelice Felczak z Dobropola,

Marii Korszeń z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,

Mai Rzepeckiej ze Szczecina,

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Marię Świłpę ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas),

Aleksandrę Ignasińską z Poznania,

Bartosza Mazurkiewicza z Dębnowskiego Ośrodka Kultury,

Inez Wilczewską ze Szczecina,

Aurelię Sas ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas) Wiktorię Pawłowską z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie

 

W kategorii „Szprotek” jury postanowiło przyznać:

III Nagrodę ex aequo Zofii Dudzie z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu i Marcie Puzio z Przecławia

II Nagrodę ex aequo Jędrzejowi Rumakowi ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Aleksandrowi Olszewskiemu z VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,

I nagrodę Hannie Klusek z Bielkowa reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas)

 

W kategorii „Wielorybów” jury przyznało:

 

III Nagrodę Michałowi Andrysiakowi z Poznania i Nowogardu

(nagroda finansowa w wysokości 200 zł ufundowana przez anonimowego sponsora)

II Nagrodę ex aequo Wiktorii Gajos ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Marcin Gargas) i Natalii Nafalskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)

(nagroda finansowa w wysokości 400 zł każda ufundowane przez anonimowego sponsora oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie),

I nagrodę ex aequo Alicji Czarnuszce ze Szczecina reprezentującej Polski Związek Niewidomych oraz Małgorzacie Wilczewskiej ze Studia Teatr w Szczecinie (instr. Iwona Mirońska Gargas)

(nagrody finansowe w wysokości po 500 zł fundowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie)

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Małgorzacie Wilczewskiej reprezentującej Studio Teatr w Szczecinie

(nagroda w wysokości 750 zł. ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Szczecinie).

 

Wszyscy nagrodzeni w kategorii „Szprotek” i „Wielorybów” otrzymali zestawy książek ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Grupę Reklamową ZAPOL i Wojciecha Czaplewskiego.

 

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:

Iwona Korab-Kowalska przyznała nagrodę Alicji Czarnuszcze,

Karina Krzywicka nagrody nie przyznała, bo nie mogła przyznać nagrody zbiorowej, ks. Andrzej Supłat przyznał nagrodę Marii Świłpie,

Gustaw Puchała przyznał nagrodę Klaudynie Lewandowskiej

 

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za kultywowanie piękna ojczystej mowy i staranną dykcję Natalii Nafalskiej.

 

Pozaregulaminowe nagrody dla debiutantów otrzymały:

Joanna Szczycińska za debiut mówiatorski

Karolina Dąbrowska za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja ~ Miłość ~

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XV Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Karolina Dąbrowska z Warszawy.

 

Jury rekomenduje organizatorom XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej zaproszenie do konkursu Hanny Klusek pozostawiając im ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

Jury przyznało wszystkim obecnym na konkursie Instruktorom nagrody książkowe ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” Spółka z o.o. i Grupę Reklamową ZAPOL.

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie atmosfery radosnego spotkania oraz wolontariuszom za ich ofiarną, bezinteresowną pracę, wielką cierpliwość i niegasnący uśmiech zaś Gospodyni Koncertów – Julii Pińkowskiej – dziękujemy za brawurowe, dowcipne i sprawne przeprowadzenie nas przez zmagania mówiatorów. Szczególne podziękowania za wielokrotne ratowanie sytuacji organizacyjnych kierujemy w stronę członkiń Teatru Słowa Proscenium – Agnieszki Lisowskiej, Olgi Omeljaniec, Aleksandry Stachowicz i Piotra Rutkowskiego oraz zaprzyjaźnionych z recytacją i recytatorami Pani Eli Pińkowskiej i Jakuba Nogaja.

Pozostajemy z nadzieją, że spotkanie z byłymi recytatorami, a obecnie aktorami, na stałe wejdzie do programu konkursu i stanie się jego częścią jako koncert konkursowy „rekinów”.

 

 

Podpisy jury

 

 

Szczecin, dnia 20.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XV SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ SŁOWA

~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~

SZCZECIN, 10-12 MAJA 2019 ROKU

 

 

 

Jury w składzie:

prof. Józefa Zając-Jamróz – profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

Hanna Komorzycka – recytatorka, koginitywistka

Gustaw Puchała – Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w

Warszawie,

 

Po wysłuchaniu 12 recytatorów w kategorii „Szprotek” i 12 z kategorii „Wielorybów” jury postanawia:

 

W kategorii „Szprotek” przyznać wyróżnienia:

Bartoszowi Kubiakowi ze Szczecina (instr. Iwona Walczak),

Alinie Purgal z Chojny (instr. Iwona Mirońska Gargas),

 

III Nagrodę Oleksandrze Kowtun ze Szczecina (instr. Lilianna Grzegorczyk),

II Nagrodę ex aequo Joannie Szczycińskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Majce Rzepeckiej ze Szczecina (instr. Marcin Gargas)

I Nagrodę ex aequo Kindze Rozkrut (instr. Iwona Mirońska Gargas) i Andżelice Felczak z Dobropola (praca własna).

 

W kategorii „Wielorybów” jury wyróżniło:

Małgorzatę Wilczewską ze Szczecina (praca własna) za udany dobór repertuaru i prawdę przekazu,

Michała Andrysiaka z Poznania i Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska) za podjęcie ważnej tematyki relacji rodzinnych,

Janusza Bąka z Wadowic (praca własna) za szczerą filozofię po góralsku,

Wiktorię Gajos ze Szczecina (instr. Marcin Gargas) za dojrzałe rozważania o samotności człowieka we współczesnym świecie,

Hannę Klusek (instr. Marcin Gargas) za świeżość i kompozycję utworów,

Danutę Łuszczek (instr. Krystyna Maksymowicz) za obrazy malowane słowem w „Weselu w domu” Bohumila Hrabala i „Kubku” Marii Konopnickiej,

Marię Świłpę (instr. Iwona Mirońska Gargas) za prawdę w przekazywaniu emocji słowem.

oraz przyznało:

III Nagrodę ex aequo Inez Wilczewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas) i  Wiktorii Bazarewskiej ze Szczecina (instr. Iwona Mirońska Gargas),

(nagrody finansowe w wysokości 200 zł. każda oraz voucher na usługi kosmetyczne o wartości 200 zł. dla Wiktorii Bazarewskiej i zaproszenie do udziału w warsztatach teatralnych organizowanych przez Studio Teatr o wartości 200 zł. dla Inez Wilczewskiej)

II Nagrodę Alicji Czarnuszce ze Szczecina (instr. Krystyna Maksymowicz)

(nagroda finansowa w wysokości 350 zł. oraz zaproszenie na kolację w Restauracji Teatru

Małego w Szczecinie o wartości 150 zł.),

I Nagrodę Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowogardu (instr. Izabela Koladyńska)

(nagroda finansowa w wysokości 500 zł oraz zaproszenie na kolację w Restauracji Ricoria

Ristorante w Szczecinie o wartości 200 zł.)

Nagrody finansowe ufundowało Studio Teatr.

 

Nagrodę Główną Spotkań Jury przyznało Wojciechowi Koladyńskiemu z Nowogardu za interpretację fragmentu „Wyznań” Św. Augustyna

(nagroda finansowa w wysokości 600 zł. ufundowana przez Studio Teatr).

 

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii „Szprotek” otrzymali książki ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

 

Ponadto każdy z członków Jury przyznał indywidualną pozaregulaminową nagrodę:

prof. Józefa Zając-Jamróz przyznała nagrodę Inez Wilczewskiej za szeroką paletę barw słowa w interpretacji utworu „Szkopka” Zośki Papużanki

 

Hanna Komorzycka przyznała nagrodę Michałowi Andrysiakowi za poruszającą interpretację i silne emocje w tekście „Nasz chłopak” Daniela Mogariela

 

Gustaw Puchała przyznał nagrodę Wiktorii Bazarewskiej za piękną prawdę i wzruszenia, których doświadczył.

 

Jury pragnie złożyć podziękowanie, przyznane przez Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka przy PAN, wraz z ufundowanymi przez Wydawnictwo PWN oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie nagrodami książkowymi, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej Wojciechowi Koladyńskiemu

 

Nagrody dla debiutantów otrzymali:

Alicja Warzoszczak za debiut mówiatorski (praca własna)

Bartosz Kubiak za debiut na Spotkaniach ze Sztuką Słowa Wiara – Nadzieja – Miłość

Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Studio Teatr w postaci zaproszenia do udziału w XVI Spotkaniach ze Sztuką Słowa ~ WIARA ~ NADZIEJA ~ MIŁOŚĆ ~, a tym samym zwolnienie z opłat akredytacyjnych, otrzymuje Janusz Bąk.

 

 

Jury bardzo dziękuje uczestnikom, instruktorom i opiekunom za obecność na konkursie, a wykonawcom także za wysoką jakość prezentacji.

Tegoroczny Konkurs okazał się być prawdziwym spotkaniem miłośników recytacji i pięknego mówienia. Słuchanie Was było prawdziwą przyjemnością – dziękujemy!

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie atmosfery radosnego spotkania oraz wolontariuszom za ich ofiarną, bezinteresowną pracę, wielką cierpliwość i niegasnący uśmiech zaś Gospodyni Koncertów – Julii Pińkowskiej – dziękujemy za sprawne przeprowadzenie nas przez zmagania mówiatorów. Niezwykle smaczne podziękowania kierujemy w stronę piekaczy ciast ze Studia Teatr. Szczególne podziękowania za wielokrotne ratowanie sytuacji organizacyjnych kierujemy w stronę członkiń Teatru Słowa Proscenium – Wiktorii Gajos i Marty Puzio. Dziękujemy zaprzyjaźnionym z recytacją i recytatorami Paniom Liliannie Grzegorczyk i Beacie Woropay-Hordziejewicz oraz Panom Wojciechowi Czaplewskiemu i Jakubowi Nogajowi. Panu Wojciechowi Czaplewskiemu dziękujemy również za fantastyczne warsztaty dla konkursowych Szporotek. Panu Marcinowi Gargasowi dziękujemy za wyciąganie recytatorów z mroku.

 

 

Podpisy jury

 

 

Szczecin, dnia 12.05.2019 r.