ORGANIZATOR KOKNKURSUSpotkania ze Sztuką Słowa to konkurs recytatorski o kilkunastoletniej tradycji, posiadający wielu sympatyków obecnych podczas kolejnych jego edycji.

Spotkanie to ma charakter otwarty, to znaczy udział w nim mogą brać osoby z całej polski. Od kilku lat cieszymy się zasięgiem ogólnopolskim a nasi goście przyjeżdżali dotychczas z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego. Założeniem konkursu jest propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez szlachetną sztukę pięknego mówienia i znakomitą literaturę.

W trakcie kilku dni, poza konkursem recytatorskim, mają miejsce warsztaty poszerzające wiedzę uczestników na temat interpretacji wiersza i prozy, zasad pięknego mówienia i świadomości bycia na scenie.  Towarzyszące konkursowi wydarzenia (spektakle, projekcje filmowe itp.) nawiązują do tematu konkursu i wprowadzają w atmosferę spotkania z drugim człowiekiem. Spotkania ze Sztuką Słowa kończą Koncerty Galowe, będące mini-spektaklami poetyckimi, które w późniejszym terminie są jeszcze raz pokazywane mieszkańcom Szczecina.Uczestnicy konkursu prezentują teksty nawiązujące tematycznie do cnót wiary, nadziei i miłości, a jury ocenia te prezentacje w dwóch kategoriach: „Szprotek” czyli nowicjuszy na polu recytacji oraz „Wielorybów”, czyli osób mających  recytatorskie doświadczenie i sukcesy na skalę ogólnopolską. Od niedawna organizatorzy wprowadzili dodatkową kategorię "Rekinów". Kategoria ta przeznaczona jest dla zawodowych aktorów wywodzących się z konkursów recytatorskich, dla jurorów i tych mówiących, których doświadczenie ze sztuką mówienia scenicznego wywiało na naprawdę głębokie wody. Kategorię tę oceniają "Wieloryby" przyznając tylko jedną, symboliczną nagrodę. Ponadto Jury uhonorowuje jednego debiutującego recytatora nagroda "Kijanki".
Jest to zatem ważny element edukacji osób stawiających pierwsze kroki na polu Sztuki Słowa. Przyznawana jest jeszcze Nagroda Główna Spotkań dla najlepszego interpretatora utworu chrześcijańskiego duchownego, bądź fragmentu Biblii. Do tej pory nagrodę tę przyznawano za wykonanie tekstów Jana Pawła II, Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego, Jerzego Szymika oraz Ignacego Krasickiego.Spotkania ze Sztuką Słowa ~ Wiara ~ Nadzieja  ~ Miłość ~ oceniane są przez specjalistów z zakresu interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich, kultury mowy, literatury i świadomości scenicznej. Są to osoby świeckie i duchowne.

Do 2016 roku organizatorem Spotkań był Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, później pieczę nad wydarzeniem przejęło Studio Teatr Iwony Mirońskiej Gargas i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, oddział w Szczecinie, zaś od 2019 roku jedynym organizatorem jest ST, które wspomagają Partnerzy Spotkań.

Patronat nad konkursem od jego pierwszej edycji sprawuje Jego Ekscelencja Metropolita Szczecińsko-Kamieński.