Ten Rzeczy Niepokój #3

PREMIERA SPEKTAKLU "TEN RZECZY NIEPOKÓJ"

numer 8.

SZCZECIN 27.03.2022 r.

godz. 19:00

000707


SPEKTAKL TEATRU POEZJI
POŚWIĘCONY PAMIĘCI
POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO,
ŻOŁNIERZA II OBWODU „ŻYWICIEL”
(ŻOLIBORZ) WARSZAWSKIEGO OKRĘGU
ARMII KRAJOWEJ - ZGRUPOWANIE „ŻMIJA”,
„WRZOSA”-
- por. JÓZEFA ZDZISŁAWA MIROŃSKIEGO

 


PRODUCENT SPEKTAKLU - STUDIO TEATR IWONA MIROŃSKA GARGAS
SCENARIUSZ - IWONA MIROŃSKA GARGAS
REŻYSERIA - IWONA MIROŃSKA GARGAS I MARCIN GARGAS

 


I. Mirońska Gargas
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

Producent spektaklu pragnie wyrazić szczególne podziękowania: 

 

Pani Natalii Sikorze, za wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie nagrania pieśni „Orzeł Biały”. 

 

Panu Grzegorzowi Gargasowi za wykonanie elementów scenografii. 

 

Panu Zbigniewowi Jahnzowi za przychylne serce i poświęcony czas. 

 


TRZECIA ODSŁONA SPEKTAKLU „TEN RZECZY NIEPOKÓJ”

Kilka lat temu zapraszaliśmy na premierę do Klubu Delta, filii Miejskiego Ośrodka Kultury, w Szczecinie Dąbiu, później do Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechaniozowanej w Szczecinie.
W pierwszej odsłonie trzon obsady stanowili członkowie Teatru Słowa Proscenium, w drugiej członkowie grupy spektaklowej Studia Teatr i należący do TSP recytatorzy. Teraz w skład wchodzą uczestnicy zajęć w Studiu Teatr, nowi Proscenici i dwójka dobrze już znanych członków Teatru. W taki sposób na scenie znajdą się osoby z wszystkich trzech odsłon „Niepokoju”.

Scenariusz - Iwona Mirońska Gargas
Reżyseria - Iwona Mirońska Gargas i Marcin Gargas
Udźwiękowienie - Marcin Gargas
Operator światła i nagłośnienie - Marta Majewska
Scenografia - Iwona Mirońska Gargas, Grzegorz Gargas, Marcin Gargas
Producent spektaklu - Studio Teatr Iwona Mirońska Gargas

W spektaklu występują:

 

„Wrzos”
Marcin Gargas

 

Młodzi Powstańcy
Kacper Bujakowski
Wiktoria Gajos
Marcin Gargas
Karol Moszczuk
Agata Terebus

 

Ludność cywilna
Andżelika Felczak
Konrad Prill
Alicja Kopaczewska
Kinga Rozkrut

 

Głos Matki
Iwona Mirońska Gargas


A. Felczak, K. Bujakowski, A. Warzoszczak
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr

TEKSTY  W KOLEJNOŚCI  ICH PREZENTOWANIA

 

„W Ojczyźnie” - A. Kamińska

„Kalendarzyk z roku 1863” frag. - St. Baliński

„Strofa o wolności” - K. Wierzyński

„Che fece... il gran rifiuto” - K. Kawafis, tłum.: T. Kubiak

„Credo” - K. Przerwa-Tetmajer

„Archeologia (II)” – St. Grochowiak

„Rzeczy niepokój” frag. - K.K. Baczyński

„Przesłanie Pana Cogito” frag. - Zb. Herbert 

„Rzeczy niepokój” frag. - K.K. Baczyński

„Przesłanie Pana Cogito” frag. - Zb. Herbert 

„Harcerska poczta polowa” - B.T. Dominiczak

„Rzeczy niepokój” - K.K. Baczyński

„Kalendarzyk z roku 1863” frag. - St. Baliński

„Filandia” - M. Świetlicki

„Spojrzenie” frag. - K.K. Baczyński

„*** („Zostałem z tobą”) - anonim

„Modlitwa warszawska” - A.A. Międzyrzecki

„Nasz strach” - Zb. Herbert

„Wyroki” - K.K. Baczyński

„Pieśń ze środka miasta” - K. Wierzyński 

„Ballada o wisielcach” - K.K. Baczyński

„Spojrzenie” frag. - K.K. Baczyński

„Napis” frag. - Zb. Herbert

„Las Ardeński” frag. - Zb. Herbert

„Po to właśnie” - C.K. Norwid

„Rzeź Woli” - B.T. Dominiczak

„Po powstaniu” - B.T. Dominiczak

„Na Prudentalu” - B.T. Dominiczak

„Modlitwa warszawska” - A.A. Międzyrzecki

„Znowu jesień” - K.K. Baczyński

„Strach” - anonim

„Nad ranem” - T. Gajcy

„Miłość” - K.K. Baczyński

*** („Niebo złote ci otworzę”) - K.K. Baczyński

„Pragnienia” - K.K. Baczyński

*** („Zamknij mnie w swoich dłoniach”) – anonim

„Pożegnanie żałosnego strzelca” - K.K. Baczyński

„Noc samobójcza” - K.K. Baczyński

„Pożegnanie” – anonim

„Wciąż jesteś przy mnie” - T. Borowski

„Dwie krople” - Zb. Herbert

„Trzy wiersze z pamięci” frag. - Zb. Herbert

„Miłość bez jutra” - T. Gajcy

„Trzy wiersze z pamięci” frag. - Zb. Herbert

„Elegia o... (chłopcu polskim)” - K.K. Baczyński

„Strofa o rozpaczy” - K. Wierzyński

„Alarm” frag. - A. Słonimski

„Apel poległych” – anonim

„Psalm 3. O łasce” - K.K. Baczyński

„Trzy wiersze z pamięci” frag. - Zb. Herbert

„Modlitwa za zmarłych w Warszawie” - K. Wierzyński

„W imię Ojca” - K. Wierzyński

„Poprawka historyczna” - K. Wierzyński

„Nie miał palta” - A. Świrszczyńska

„Przesłanie Pana Cogito” frag. - Zb. Herbert

 


W. Gajos, A. Wojciechowska
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr

od lewej: W. Gajos, K. Moszczuk, K. Bujakowski, A. Terebus
Fot. M. Gargas |Foto Studio Teatr